A A A

Cadrul normativ al instanței

- Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Judecătoria Soroca

- Politica de contabilitate

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului Judecătoriei Soroca

- Politica de comunicare internă și externă a Judecătoriei Soroca

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Secției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii ți relații publice

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Direcției evidență și documentare procesuală

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului interpreți și traducători

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului financiar-economic

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului resurse umane

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului arhivă

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului expediție

- Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului asigurare tehnico-materială

- Regulamentul cu privire la modul de funcționare a Centrului de Informare și Liniei Instituționale în Judecătoria Soroca