A A A

Administratori de insolvabilitate

 

Numele, prenumele

Numărul autorizației și data eliberării

Date privind Biroul administratorului autorizat

Date privind suspendarea/încetarea activității administratorului autorizat

Numărul procedurilor de insolvabilitate, tipul procedurilor, date privind debitorul, datele intentării și încetării proceselor de insolvabilitate

Basarab Natalia

autorizația nr. 1 din 14.01.2015

079527840

natalita.sofroni@mail.ru,

str.Valea Alba, nr.29, mun.Chișinău

 

 

Mihaila Constantin

autorizația nr. 2 din 14.01.15

069164841

kmihaila@rambler.ru, str.Muncesti,nr.56,mun.C hisinau

 

1. Prin Decizia Camerei Înregistrării de stat din 13.02.2015, a avut loc lichidarea benevolă a ÎI

„Mihaila Constantin”.

Mitev Vitalii

autorizația nr. 3 din

14.01.15

069089414

vitalii.mitev@mail.ru,

mun.Chisinau, str. Tudor Strișcă 8/1, ap. 65

 

 

Timotin Veaceslav

autorizația nr. 4 din

14.01.15

069249269

timotinslava@mail.ru, str.M.Eminescu,nr.35,mu n.Chisinau

 

 

Rotaru Valentin

autorizația nr. 5 din

14.01.15

069095010

administrator_rotaru@ma il.ru

str. Stefan cel Mare,nr.131,of.4,or.Strase ni

 

 

Hanganu Grigore

autorizația nr. 6 din

14.01.15

069234444

hanganug@mail.ru

bd. Decebal, nr. 76, bir. 1203/B, mun. Chișinău.

 

 1. Prin Hotarirea CAC nr. 2i -244/2015 din 28 mai 2015 a fost admisa cererea introductivă privind intentareapr.deinsolvabilitatefatadeSRL «Elefect Grup».
 2.  

dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Drumutex”

 1.  
 2. Prin Hotărîrea CA Bălți nr. 2i-266/15 din 21.12.2015s-adispusincetareaprocesuluide insolvabilitate și faliment simplificat a SRL

„Primapro”

 1. Prin hotărîrea CA Bălți nr. 2i-251/2016 din 08.02.2016afostintentatăprocedurafalimentuluifață de SRL „Revecom”- Prin Hotărîrea CAB nr. 2i- 251/16 sa încetat procedura de lichidare cu dispunerea radierei din Registrul de Stat al persoanelor juridice.
 2.  
 3. Prin Hot. CA Bălți nr. 2i-254/16 din 24.02.2016 s-a intentat procedura simplificată a falimentului față de SRL „Diadiscom”- Prin Hotărîrea CAB nr. 2i- 254/16 sa încetat procedura simplificată a falimentuluicu dispunerea radierei din Registrul de Stat al persoanelor juridice.
 4.  
 5.  

s-a dispus intentarea insolvabilității față de Î.M.

,,RABEL”.

 1.  
 2.  

procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului Filiala ”Traist” a Întreprinderii Mixte Estono-Idiene ”Estind”.

 

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 446/16, din 02 iunie 2016, s-a dispus inițierea proceduriisimplificateafalimentuluicudizolvarea debitorului SC ”Lux-SP”.
 2. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 270/16, din14 iulie 2016, s-a dispus inițierea proceduriisimplificateafalimentuluicudizolvarea debitorului SRL ”Piodez-Plus”.
 3. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 615/16,din12septembrie2016,s-adispusinițierea procedurii de insolvabilitate faţă de SRL ”Numex&co
 4. Prin Hotărîrea Curții de Apel Bălţi nr.2i-383/16, din05octombrie2016,s-adispusinițiereaprocedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului ”ContransplusSRL.
 5. Prin Hotărîrea Curții de Apel Bălţi nr.2i-391/16, din14octombrie2016,s-adispusinițiereaprocedurii simplificate a faţă de debitorul ”MilidicomSRL.
 6. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 170/2017, din 06.04.2017 , s-a dispus inițierea proceduriisimplificateafalimentuluifațădedebitorul SC” Namiol Impex” SRL.
 7.  

, din 24.02.2017 , s-a admis cererea privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința Debitorului SRL “Angro-Agora ”.

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 615/16 , din 11.05.2017 s-aaprobat planul procedurii derestructurareșinumireaînfuncțiadeadministrator înproceduraderestructurareaSC “ Numex & Co ”.
 2.  

din 09.10.2017 a fost desemnat în calitate de adminiastrator al insolvabilității față de ÎI „V.A. Todorovici”

 1. Prin Hotărîrea nr. 2i-211/16 din 09.10.2017se dispuneaplicareaproceduriiplanuluiderestructurare față de FPC „Drancor” SRL
 2. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr.2i—26/18 din02.05.18s-adispusinițiereaproceduriisimplificate a falimentului și dizolvarea debitorului SRL

”Adeicom” și a fost desemnat în calitate de lichidator.

 1.  

Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr. 2i-359/18 din 31.05.2018 s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Lucicons”, numit în calitate de lichidator.

Bunescu Gheorghe

autorizația nr. 7 din

14.01.15

079402847

gheorghebunescu00@gm ail.com

bd. Decebal nr. 76, bir. 1203/A, mun. Chișinău.

 

 

Buga Alexandru

autorizația nr. 8 din

14.01.15

069961133

bugaalex777@yahoo.com MD-2045, str. Matei

Basarab nr. 5/1, mun.Chisinau.

 

 

Gîndea Anatolie

autorizația nr. 9 din

14.01.15

069944084

gindea_anatolie@mail.ru str.

V.Alexandri,nr.105,mun. Chisinau.

 

 

Danila Denis

autorizația nr. 10 din

14.01.15

069094510

danila.insolv@mail.ru str. V. Alecsandri, nr. 84, of. 10, mun. Chișinău.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 335 din 04.08.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat.

 

Fortuna Radu

autorizația nr. 11 din

14.01.15

079771759

radu.fortuna79@gmail.co m str.Armeneasca,ne.27,mu

n.Chisinau

 

 

Marian Nicolae

autorizația nr. 12 din

14.01.15

078884555

marian86@mail.ru

str. Alba Iulia, nr. 196/1, ap. 114, mun. Chisinau

 

 

Ciobanu Dorin

autorizația nr. 13 din

14.01.15

079590915

insolvabil@gmail.com bd Moscovei nr. 21, oficiul 708,mun.Chisinau

 

 

Popa Andrei

autorizația nr. 14

din 14.01.15

069281118

breathe099@yahoo.com, sos.Muncesti,nr.404,ap.10

,mun.Chisinau.

 

 

BoșcaneanVit alie

autorizația nr. 15

din 14.01.15

79400598

boscanean@rambler.ru, str.M.Eminescu,nr.19,ap. 20,or.Orhei.

 

 

Iovu Oleg

autorizația nr. 16

din 14.01.15

079601873

o_iovu@mail.ru, str.Armeneasca,nr.44/2,bi r.19,mun.Chisinau.

 

 

Zaporojan Corina

autorizația nr. 17

din 14.01.15

069010202

corina_zaporojan@yahoo. com

str. 31 august 1989,nr.79/1,ap.9,mun.Ch

isinau.

 

 

Bostan Tatiana

autorizația nr. 18

din 14.01.15

069670027

insoltatianabostan@gmail

.com

mun. Chișinău, str.

D.Tudor Strișca

nr. 8/2, of. 121: tel. 022-

83-53-85.

 

 

Bostan Nicolae

autorizația nr. 19

din 14.01.15

069434005

bostannicolae1@gmail.co m

mun. Chișinău, str. D.Tudor Strișca nr. 8/2, of. 121:

 

 

Cazmalî Nicolai

autorizația nr. 20

din 14.01.15

067502205

n.cazmali@mail.ru str.Mircesti, nr.22/2, blocul A ,et. 1,od.102 C si D,mun.Chisinau

 

 

MazurAnna

autorizația nr. 21 din

14.01.15

069392160

mazurann@rambler.ru bd. Traian, nr. 23/1, ap. 88, mun.Chisinau

 

 

Marcoci Ludmila

autorizația nr. 22 din

14.01.15

069567331

liudmilamarkoch@mil.ru str. Constantin Stamati nr. 20, ap. 4, mun. Bălți

 

 

Nacu Anatolie

autorizația nr. 23 din

14.01.15

069154650

nacuanatolie@mail.ru, str. G.Latina, nr. 3/2, ap. 44, mun. Chisinau

 

 

Cerlat Igor

autorizația nr. 24

din 14.01.15

079543503

igorcerlat@gmail.com, str. ChenadieIablocichin, nr. 5/1, mun. Chișinau

Prin ordinul Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 162 de la 17 septembrie 2020 se incetează activitatea de administrator autorizat

 

Pelin Roman

autorizația

nr. 25 din

14.01.15

060055551

pelinm@mail.ru

str. Șciusev, nr. 27, bir. 2,

mun. Chișinău

 

 

Barcari Ina

autorizația nr. 26

din 14.01.15

068222804

inabarcari@mail.ru

str. M. Varlaam, nr. 69, mun. Chișinău.

 

 

Cuculescu Corneliu

autorizația nr. 27 din

14.01.15

068091212

cornelius@pharm.md sect. Rîșcani, str. Miron Costin, nr. 20, ap. 106,

mun Chișinău

 

 

Hortolomei Simion

autorizația nr. 28

din 14.01.15

069175664

hortolomei@mail.md str. Vasile Lupu, nr.59/1, ap.7, mun.Chisinau

 

 

Lungu Marcel

autorizația nr. 29

din 14.01.15

69200829

marcel.lungu@mail.ru str. Tighina, nr.49, bir.3,

etajul2,mun.Chisinau

 

 

Muntean Oleg

autorizația nr. 30

14.01.15

069072200, tel/fax -

022829799

alek.muntean@gmail.com str.București 41D, MD- 2012, c/p – 2340,

mun.Chisinau

 

 

Pînzaru Mihail

autorizația nr. 31

14.01.15

079454325

mmpinzaru@mail.ru mun.Chisinau, str.

Constantin Tanase, nr. 9, of. 6

 

 

Grecu Mihail

autorizația nr. 32

din 14.01.15

079500555

mihai_grecu777@yahoo.c om

mun. Chișinău, str. Matei Basarab nr. 5/4, ap. 16

 

 

Poleacov Vladimir

autorizația nr. 33 din

14.01.15

079511257

poleacov80@mail.ru

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr. 146, et. 3, bir. 8

 

 

Odagiu Mariana

autorizația nr. 34 din

14.01.15

069308372

iurist_bpk@mail.ru

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr.140, ap.16

 

 

Bunescu Oleg

autorizația nr. 35

din 14.01.15

068054433

bunescu_oleg@inbox.ru str.Ghioceilor,nr.1,mun.C hisinau

 

 

Ciauș Andrei

autorizația nr. 36

din 14.01.15

069157900

advocat369@mail.ruof.2, nr.9,str.Cosmonautilor,mu n.Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.5 din 09 ianuarie 2023 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat, pe un termen de un an.

 

Gubceac Dmitrii

autorizația nr. 37

din 14.01.15

079766989

dumitru3@yandex.ru str.Independentei,nr.19,or. Edinet

 

 

Bulgaru Ala

autorizația nr. 38

din 14.01.15

068222162

ala.bulgaru@gmail.com str.Mitropolit Varlaam, nr. 65, of.312,mun.

Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiţiei nr.123 din 14 februarie 2018 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 1 an (începînd cu data de 26 ianuarie 2018 pînă la data de 25 ianuarie 2019,inclusiv).

 

Bulgaru Igor

autorizația nr. 39

din 14.01.15

068444224

republicamoldova.igor77 @mail.ru str.M.Varlaam,nr.65,bir.3 12,mun.Chişinau.

 

1.  Prin Încheierea Curții de Apel Comrat din

28.07.16 a fost numit administrator al debitorului ÎM „I.B. Agro”.

PlugaruOlesea

autorizația nr. 40

din

14.01.15

079153175

plugaruolesea@yahoo.co m

bd. Moscova, nr. 14, bloc 1, lit. A, bir. 10, mun.

Chișinău.

 

 

Gîrleanu Natalia

autorizația nr. 41

22.05.2014

din 14.01.15

069224903

nat_giim@mail.ru mun. Chișinău, str.

Grădinilor nr. 21, ap. 105

 

 1. Prin Închierea CA Bălți nr. 2i-244/14 din 27.06.2014afostintentatpr.deinsolvabilitate față de ÎM față de «Sef –Gaz» SRL.
 2.  

simplificat, cu radierea debitorului din Registru

de Stat al Persoanelor Juridice.

Prin Încheierea CAC nr 2c-3/11 din 22.10.2014 a fost intentată pr falimentului simplificat și a fost desemnat în calitate de lichidator.

 

 1. Prin Încheierea CACnr 2i-23/15 din 19.01.2015afostadmisspreexaminarecererea introductivă privind intentarea pr de

insolvabilitate față de SRL Diaolcor-Com, a fost desemnată în calitate de administrator provizoriu.

 1. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-23/15 din 09.04.2015afostrespinsăcerereaintroductivă cu privire la intentarea procesului de

insolvabilitate față de SRL „Diaolcor-Com”.

 

 1. Prin Încheierea CAC nr 2i-61/15 din 13.02.2015 a fost admisa spre examinare cerereaintroductivăprivindintentareaprde

insolvabilitate față de SRL Cristian Prim și a fost desemnată în calitate de administrator provizoriu.

 1. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-230/15 din 30.06.2015s-adispusintentareaprocesului

insolvabilitate față de „Axiconst”.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

insolvabilitatea debitorului, numit în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate .

 1. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 358/16 din 09.10.2017 s-a dispus încetarea proceduriidefaliment,curadiereadebitorului SRL „Benidax Grup”
 2. Prin Închierea CA Chişinău nr. 2i-796/17 din 10.11.2017afostintentatăpr.deinsolvabilitate față de «Proelectrocomplex» SRL.
 3. Prin Închierea CA Chişinău nr. 2i-875/17 din 22.11.2017afostintentatăpr.deinsolvabilitate față de SRL «Retro Style Plus».
 4.  

intentarea procesului de insolvabilitate faţă

SRL „Prisma Invest”.

 1.  

insolvabilitate față de SC „Proelectrocomplex” SRL

 1. Prin hotărârea Judecătorie Chișinău nr. 2i- 715/18din18.07.2018afostinițiatăprocedura de insolvabilitate față de SRL „Anitrans-M„
 2. Prin Încheierea Judecătorie Chișinău nr. 2i- 1069/18 din 17.07.18 a fost numita ca administratoraldebitoruluiSRL„AlenoMed” în procedura de insolvabilitate.
 3. Prin Încheierea Judecătorie Chișinău nr. 2i- 744/18 din 12.07.18a fost numita ca administratoraldebitoruluiSRL„Autoboss” în procedura de insolvabilitate.
 4. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr.2i- 1833/18din26.09.2018afostinițiatăproceura de insolvabilitate fațăSRL „Chivelvar”.
 5. Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Centrunr.2i-476/18din06.12.2018,s-adispus încetarea procedurii de faliment, cu radierea debitorului SRL,,IFC Grup”
 6. Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Centrunr.2i-476/18din06.12.2018,s-adispus încetarea procedurii de faliment, cu radiera debitorului ÎI,,Drosu Iurie” c/f 1011600015076, din Registrul de Stat al Persoanelor juridice
 7.  

Onichevici (Moraru) Natalia

autorizația nr. 42

din 14.01.15

068433885

moraru.natalia.insolv@m ail.ru

mun. Chișinău. Str. I. Zaikin nr. 60

 

 1.  

procedurii de faliment SRL «Nictel Grup»

 1. Prin incheierea CACnr. 2i-58/15 din 06.02.2015 a fost admisa cererea introductivă privindintentareapr.deinsolvabilitatefatade IM «ReteleleTerice»Prin Hotărărea CAC nr. 2i-58/15 din 25.03.2015 s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului ÎM

„Rețele termice”

 1.  

02.06.2015 a fost admisă spre examinare cererea introductivă privind pornirea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Iulivad-Lex”

 1. Prin Hotărîrea Curțiii de Apel Bălți nr. 2i- 260/2016din20.03.2017,s-adispusîncetarea proceduriidefalimentsimplificat,curadierea debitorului “AUTO MIO TESTARE” SRL.
 2. Prin Hotărirea Curții de Apel Bălți nr. 2i- 302/16 din 23.02.2017, s-a dispus încetarea proceduriidefalimentsimplificat,curadierea debitorului AA “AUTO MIO ASIG” SRL.
 3. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2c- 371/2013 din 17.05.2017, s-a dispus încetarea proceduriidefaliment,curadiereadebitorului “ NICTEL GRUP ” SRL.
 4.  
 5. Prin Încheierea Curții de Apel Bălți nr. 2i- 87/17 din 29.08.17 s-a aprobat hotărîrea adunării creditorilor privind aplicarea proceduriifațădedebitorulSRL „STRADA VERDE„.
 6.  
 7. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 189/17 din 18.09.2017 a fost numită în funcția delichidatoralSRL „TERMOLUX-NAR„ în process de insolvabilitate.

Litr Maxim

autorizația nr. 43

din

14.01.15

068004427

litr_maxim@yahoo.com mun. Chișinău, str.

Albișoara nr. 64, ap. 78

 

 

LitrAna

autorizația nr. 44

din 14.01.15

069123314

auditconcret@yahoo.com mun. Chișinău, str.

Albișoara nr. 64, ap. 78

 

 

Catan Carolina

autorizația nr. 45

din 14.01.15

079642233

catan.carina@yahoo.com mun. Chisinau, str-la

Aerodromului nr.2, of. 5

 

 

Pînzari Roman

autorizația nr. 46

din 14.01.15

078734368

pinzariroman@mail.ru str. Mitropolit Varlaam,nr.65, bir. 243,

mun.Chisinau, MD 2012.

 

 

Donțu Alexei

autorizația nr. 47

din 14.01.15

069976777

dontzu_alex@mail.ru str.Mitropolit Dosoftei, 102, oficiul 37,

mun.Chisinau, MD-2012.

 

 

Rotaru Ion

autorizația nr. 48

din 14.01.15

079775454

rotaru80@mail.ru str.Muncesti,nr.240,ap.47, mun.Chisinau.

 

 1. procedura de

insolvabilitate intentată la 30.01.2015 (dosar nr. 2i-36/15),

la data de 07.04.2015, a fost intentată procedura falimentului, dosar nr. 2i-36/15.

 1. la data de 07.09.2015, a fost intentată procedura falimentului, dosar nr. 2i-316/15.
 2. , la data de 30.06.2015, a fost

intentată procedura de insolvabilitate, dosar nr. 2i-398/15.

 1. SRL “Forest construct”, la data de 29.07.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate, dosar nr. 2i-397/15.
 2. “APLP50/”, la data de 17.07.2015, a fost

intentată procedura falimentului, dosar nr. 2i-

414/15.

 1. , la data de 17.07.2015, a fost

intentată procedura de insolvabilitate, dosar nr. 2i-437/15.

 1. la data de 03.08.2015, a fost

intentată procedura de insolvabilitate, dosar nr. 2i-465/15.

 1. , la data de 18.08.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate, dosar nr. 2i-482/15.
 2. SRL Mivarosi lux, la data de 23.09.2015, a fost intentată procedura de lichidare. Dosar nr. 2i-222/15.
 3. Prin hotărîrea de radiere nr. 2i-36/15 s-a intentat procedura de faliment simplificata cu radierea “SRLElicanor”.
 4. SRL “Meyvali agro”, a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 06-2i-12- 28012016.
 5. a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-184/16.
 6. SRL “Diconextrans”, a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-316/15.
 7. SRL “Forest construct”, a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-397/15.
 8. “APLP50/182”,a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-414/15.
 9. a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-416/15.
 10. SRL “Pet-Agroprim”, a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-828/16.
 11. a fost intentată procedura de lichidare, dosar nr. 2i-861/16.

Pelin Veaceslav

autorizația nr. 49

din

14.01.15

79438549

pelin_veaceslav@mail.ru str. Tighina, nr. 49, mun.

Chișinău.

 

 

Dogot Constantin

autorizația nr. 50

din 14.01.15

69220116

c.dogot@gmail.com str. Costantin

Negruzzi,nr.8,ap.29,mun. Chisinau

 

 1. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 260/14 din 06.06.2014, s-aintentat procesul de insolvabilitatefațădedebitorulS.R.L ”BUSID GRUP”.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

falimentului față de debitorul S.A. ”Autocomtrans”

 

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 296/15 din 15.07.2015, s-a intentat procedura simplificatădefalimentfațădedebitorulS.R.L ”COPIDEM”.

 

 1.  

 

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 308/15din01.10.2015,s-aintentatprocesulde insolvabilitate față de debitorul S.R.L.”MVK

INGINERIE”.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr.21i- 810/15din08.02.2016,s-aintentatprocesulde insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul

S.R.L ”STIL-C”.

 

 1.  

S.R.L. ”RASMAT IMPEX”.

 

 1.  
 2.  

 

 1.  

508/15 din 25.03.2016, s-a inițiat procedura de insolvabilitate față de debitorul S.RL. ”MARIN IMPEX”

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

S.R.L ”TOFILAT EFROSINIA”.

 1.  
 2.  

de administrator al procesului de insolvabilitate al debitorului S.R.L. ”AGAT-D”;

 1. Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 601/14 din 30.10.2015, s-a dispus continuarea procesului de insolvabilitate cu inițierea proceduriifalimentuluifaţădedebitorulS.R.L.
 2. Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 405/15 din 29.02.2016, s-a dispus continuarea procesului de insolvabilitate cu inițierea proceduriifalimentuluifaţădedebitorulS.R.L. ”BOZO IMPEX”;
 3. Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 504/15 din 21.03.2016, s-a dispus continuarea procesului de insolvabilitate cu inițierea proceduriifalimentuluifaţădedebitorulS.R.L.
 4. Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 508/15 din 25.03.2016, s-a dispus continuarea procesului de insolvabilitate cu inițierea proceduriifalimentuluifaţădedebitorulS.R.L. ”MARNI IMPEX”;
 5.  

inițierea procedurii falimentului faţă de debitorul S.R.L. ”LADA-ȚOLOV”;

 1. Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 309/16din11.04.2016,s-aintentatprocesulde insolvabilitate faţă de debitorul Î.C.S. ”CIGNATEL” S.R.L.;
 2.  

intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. ”ROLACO”;

 1.  
 2.  

insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”INSULA PARADISULUI” şi s-a intentat procesul de insolvabilitate;

 1.  

insolvabilitate, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului;

 1.  
 2. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 161/15din23decembrie2016afostdesemnat în calitate de lichidator al S.R.L. ”V.G.R. -
 3.  

insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”PAYSTER LTD”, s-a intentat procesul de insolvabilitate;

 1.  

intrarea imediată în procedura falimentului a debitorului S.R.L. ”INSULA PARADISULUI”;

 1.  

insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”ROLACO”,

s-a intentat procesul de insolvabilitate cu

inițierea procedurii simplificate a falimentului;

 1. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 711/16 din 04.07.2017 a fost intentată proceduradefalimentsimplificatfațădeS.R.L.
 2.  

”KOTVINVEST”, s-a intentat procesul de insolvabilitate;

 1.  

insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”EXTEND”, s-a intentat procesul de insolvabilitate;

 1.  

insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”TRADING INVESTMENT PRODUCTION COMPANY”,

s-a intentat procesul de insolvabilitate cu

inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Bednîi Andrei

autorizația nr. 51

din 14.01.15

069796888

avbednii@gmail.com str.Vlaicu-Pîrcălab 27/1

,mun.Chisinau

 

 

Donțu Natalia

autorizația nr. 52

din 14.01.15

069289084

dontsu.natalia@gmail.co m

bd. Decebal, nr. 76, etajul 13, of. 1310, mun.

Chișinău

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 505 din 15.08.2018 a fost

suspendată activitatea administratorului autorizat, în temeiul prevăzut de art.38 alin.(1) lit. c) și art.40 din Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la

administratorii autorizați, Decizia Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați din 12 iunie

2018,din 15,08.2018 pînă la

24.02.2019.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 680 din 14.12.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (01.12.2015-01.12.2017).

 

Purcel Viorel

autorizația nr. 53

din 14.01.15

068888211

purcelviorel89@gmail.co m

mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski nr. 36, etajul 2.

Adresa pentru corespondență – Căsuța poștală nr.474 în OP 2005, mun. Chișinău, bd.

Grigore Vieru 5

 

 

Fazlî Andrei

autorizația nr. 54

din 14.01.15

079771780

fazliandrei@inbox.ru mun. Chișinău,

str. Grenoble 128, bir. 309, or. Codru

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 212 din 04.08.2023 a fost suspendată în temeiul prevăzut de art.38 alin.(1) lit. a) și art.40 din Legea 161/2014 cu privire la administratorii autorizați şi Decizia Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, pe un termen de 2 ani.

 1. La data de 09.04.2015 a fost intentată procedurasimplificatăafalimentuluifațăde SRL „Grancar – Com”
 2. La data de 15.04.2015 a fost intentată proceduradeinsolvabilitatefațăde

„Prima Bis”.

 1. La data de 10.02.2015 afost intentată proceduradeinsolvabilitatefațădeGȚ

„Tezaur”

Purcel Diana

autorizația nr. 55

din 14.01.15

068996010

diana_pp@ymail.com str. Vasile Alecsandri, nr. 24, or. Telenești, r-nul.

Telenești.

 

 

(Burzacovchi

Cristina)

Sacaliuc Cristina

autorizația

nr. 56

din 14.01.15

069008034

burzacovschicristina@gm

ail.com

ap. 11, str. Gh. Madan, nr. 46/1,mun. Chisinau.

 

 1.  

intentată procedura simplificată a falimentului

față de SC ”Alsivara&Co” SRL.

 1.  

intentată procedura simplificată a falimentului față de SC „Primșantier” SRL

 1. Prin Încheierea CAC din 12.08.2015 a fost intentatăprocedurafalimentuluifațădeSA

„Termocom”.

 1.  

intentată procedura de insolvabilitate față de SC „Sabcob” SRL.

Chicu Dumitru

autorizația nr. 57

din 14.01.15

069138075

dumitru.chicu@yahoo.co m

str. Tighina, nr. 49/a, mun. Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 507 din 15.08.2018 a fost suspendată în temeiul prevăzut de art.38 alin.(1) lit. a) și art.40 din

Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați, Decizia Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, pe un termen de 6 luni. (15.08.2018-

15.02.2019)

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1139 din 21.12.2017 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 3 luni (13.12.2017-13.03.2018).

 

Demcenco Radu

autorizația nr. 58

din 14.01.15

078181282

rdemcenco@gmail.com str. Ion Inculet,nr. 105/2, mun. Chisinau.

 

 

Chilaru Adrian

autorizația nr. 59

din 14.01.15

068306000

achilaru@mail.ru str.

V.Micle,nr.9,mun.Chisina u.

 

 

Muntean Corneliu

autorizația nr. 60

din 14.01.15

068516088

cmuntean@mail.ru str. Salcimilor, nr.

68,com. Stauceni, mun. Chisinau.

 

 

Pelin Valentin

autorizația nr. 61

din 14.01.15

079729949

pelin_valentin@mail.ru str. Tighina, nr. 49, mun. Chișinău.

 

 1.  

calitate de administrator provizoriu a ÎM „Piaţa Angro KM 7”.

Popa Valeriu

autorizația nr. 62

din 14.01.15

069132012

valeriupopa@yahoo.com sos. Muncesti, nr. 404,ap. 10, mun. Chisinau.

 

 1.  
 2.  

intentată procedura de insolvabilitate (perioada de observație)

 1. CCL ”Nr.9” Ialoveni, la data de 10.09.2015 a fostfostintentatăproceduradeinsolvabilitate.
 2.  

Popa Ion

autorizația nr. 63

din 14.01.15

079514541

office@insolv.md aoalarm@gmail.com

str. Toma Ciorbă, nr.18, mun. Chisinau.

 

 

Popa Lilian

autorizația nr. 64

din 14.01.15

079424152

lilianpopa@mail.ru str. Valea Alba, nr.10/1,mun. Chisinau.

 

 1.  

intentată procedura de faliment față de SRL ”Arz-tour”

 1.  

intentată procedura de faliment față de SRL ”Business-Alliage”

 1. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-114/15 din 27.04.2015afostintentată procedura de insolvabilitate față deSRL ”Sinergie Logistic”.
 2. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-198/15 din 25.05.2015afostintentată procedura de

insolvabilitatefață de SRL ”Igolias Prim”.

 1. Prin Hotărîrea CAC nr.2i-280/15 din 02.07.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului față de SRL ”Agroalt”.
 2. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-279/15 din 06.07.2015afostintentată procedura

simplificată a falimentului față de SRL ”Noi Tehnologii Electrice”.

 1. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-267/15 din 29.06.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului față de SRL ”Hartis Grup”.
 2. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-184/15 din 10.07.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului față de SRL ”CNG CAR”.
 3. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-266/15 din 15.09.2015a fost intentată procedura simplificată a falimentului față de SRL ”Tausten Service”.

(Purcel Igor) Sacaliuc Igor

autorizația nr. 65

din 14.01.15

060192619

purceligor@mail.ru

mun. Chișinău, str. Gh. Madan 46/1, ap.11

 

 1. SRL „Nicar-R”, la data de 16.01.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 2. la data de 31.05.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 3. la data de 29.06.2015 a fost intentată procedura insolvabilității (perioada provizorie)

Rotari Iulia

autorizația nr. 66

din 14.01.15

069238848

iuliana_r@mail.ru mun. Chișinău, str.

Sarmizecetusa nr. 37/1, ap. 28

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 936 din 03.11.2017, se încetează

activitatea de administrator autorizat.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 679 din 14.12.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator

autorizat pe perioada de 2 ani (05.11.2015-05.11.2017).

 

Cergă Mihail

autorizația nr. 67

din 14.01.15

069255133

cergamihail@gmail.com mun. Chișinău, str.

Bucuriei 12 A

 

 1. Prin Încheierea Judecătoriei Orhei din 01.03.2018s-aadmiscerereaintroductivă înaintată de creditorul CMC „Macon”SA

privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului AO Asociaţia Republicană pentru Prosperarea Culturii

Naţionale.

 1.  

SRL,,Print Plus, c/f 1007600009133, sediul bd. Cuza Vodă 9, ap. 106, mun. Chișinău, Republica Moldova

 1. Prin încheiereaJudecătoriei AneniiNoi, sediulCentralnr.2i-70/18din31.10.2018s-a admis spre examinare cererea introductivă

înaintată de reprezentantul creditorului SRL,,Tasbradex” SA, avocatul Ana Le;an privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului Cooperativa de Producție ,,Gvozdica, c/f 1004600012488, sediul Ruseni,raionul Anenii Noi

 1. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centrunr.2i-1966/18din09.11.2018s-aadmis spre examinare cererea introductivăînaintată de creditorul SRL,,TMT Consulting” privind intentatea procesului de insolvabilitate]n privința debitorului SRL ,,Trușin- Red” c/f

1003600131847, sediul str. Alecu Russo 63/4,

ap.98 mun.

Rabuleac Nistor

autorizația nr. 68

din 14.01.15

069977001

rabnispet@mail.ru

mun. Chișinău, str. Dacia nr. 65

 

 

Breahnă Filip

autorizația nr. 69

din 14.01.15

079575573

filip_ama@mail.ru

mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, et.1, bir.5

 

 1. , la data de 19.01.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 2. ”, la data de 19.03.2015 a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 3. la data de 25.03.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 4. SRL ” Real EstateAgro”, la data de 04.05.2015 a fost intentată procedura de insolvabilitate.

Ceavdar Mihail

autorizația nr. 70

din 14.01.15

069182123

cantron@mail.ru

bd. D. Cantemir, nr. 5, ap. 4, mun. Chișinău.

 

 

Tanasiev Sergiu

autorizația nr. 71

din 14.01.15

076711597

tanasievser@gmail.com MD-2012, mun. Chișinău,

str. Armenescă nr. 27, et. III.

 

 

Covali Sergiu

autorizația nr. 72

din 14.01.15

079057556

kovali.13@mail.ru

mun. Chișinău, str. V. Docuceaev, ap. 15

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei

de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 81 din 27.01.2016 a fost suspendată activitatea la cererea administratorului pe un termen de 2 ani (26.01.2016 – 26.01.2018)

 

Negură Cristina

autorizația nr. 73

din 14.01.15

069387793

0087700@mail.ru of. 4, nr. 9, str.

Cosmonauților, mun. Chișinău.

 

 

Balan Vladimir

autorizația nr. 74

din 14.01.15

079596189

balan_vladimir@mail.ru of. 2, nr. 9, str.

Cosmonautilor, mun. Chisinau.

 

 1.  
 2.  

intentarea pr. de insolvabilitate față de SRL “Elita 5Auto”,

 

 1.  
 2.  
 3. Prin încheierea CAC nr. 2i-64/15 din 17.06.2015afostintentatr.deinsolvabilitate față de SRL «ROLSI_-COM»
 4. Prin Încheierea CAC nr. 2i-363/15din 17.06.2015afostintentatpr.deinsolvabilitate față de SRL «REDFEL-GRUP»
 5.  

insolvabiltate față de SRL „Retfel-Grup” și a

fost numit în calitate de lichidator.

 1. Prin Încheierea CAC nr. 2i-189/15 din 07.10.2015 s-a dispus intentatrea procedurii falimentuluiîmpotrivaSRL „Elita 5 Auto”
 2. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-696/2014 din 28.09.2015s-adispusîncetareaprocesuluide insolvabiltate a SRL „Compunet Group”
 3. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-364/15 din 22.10.2015 s-a dispus initierea procedurii simplificateafalimentuluiSRL „Rolsi-Com”
 4. Prin Hotărîrea CA Bălți nr. 2i-96/15 din 17.12.2015s-adispusîncetareaprocesuluide insolvabilitate a SRL „ Comerț Nord”
 5.  

insolvabilitate față de SRL „Proimobiliare”.

 1. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-668/15 din 21.12.2015s-aintentatprocedurasimplificatăa falimentuluișidizolvareaSRL ”Bass Design”.
 2. Prin hot. CAC nr. 2i-502/14 din 23.02.2016 a fostnumitcalichidatoral SA „Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău”
 3.  
 4. Prin încheierea Curții de Apel Chișinau nr.2i- 540\15din05.10.2015saintentat procesul de insolvabilitate față de ÎM „Roco-Turism” SRL.
 5.  
 6.  

procedurii de restructurare și s-a intentat procedura

de faliment față de SRl ”Rumitox”.

Andrei Gherman

autorizația nr. 75

din 14.01.15

069295192

insolvmd@yahoo.com str. Armeneasca, nr. 44/2, bir. 19, mun. Chisinau.

 

 

Ambrosi Tudor

autorizația nr. 76

din 14.01.15

022220338

ambrositudor@mail.ru mun. Chișinău, str.

Vlaicu Pîrcălab nr. 42, ap.12

 

 

Mutruc Vitalie

autorizația nr. 77

din 14.01.15

079143577

vmutruc@gmail.com str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chisinau.

 

 

Uțica Vadim

autorizația nr. 78

din 14.01.15

068699288

vadimutica@gmail.com str. Studenților 7/10, mun.Chisinau.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 561 din 15.10.2018 s-a dispus

suspendarea activităţii de administrator autorizat, în temeiul art.38 alin.(1)

lit. a) și art. 40 din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratori autorizați și Deciziei din 24 septembrie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați începînd cu data de 15.10.2018 pe un termen de 2 ani. (15.10.2018-

15.10.2020)

 

Cojocaru Svetlana

autorizația nr. 79

din 14.01.15

069168699

svet-di@mail.ru MD – 2069, mun.

Chișinău, str. Calea Ieșilor 67/1, ap. 37

 

 

Botnari Andrei

autorizația nr. 80

din 14.01.15

079764498

avocat.botnari@gmail.co m

mun. Chișinău, str. Zelinschi 36, et.2

 

 1. la data de 28.11.2014 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 2. la data de 04.02.2015 a fost intentată procedura insolvabilității.
 3. la data de 18.02.2015 a fost intentata procedura insolvabilității.
 4. la data de 25.02.2015 a fost intentata procedura simplificată a falimentului.
 5. ”, la data de11.06.2015 a fost intentată procedura insolvabilității.
 6. ”, la data de 15.06.2015 a fost intentată procedura insolvabilității (perioada provizolrie).
 7. la data de 10.08.2015 a fost intentată procedura insolvabilității (perioada provizorie)
 8. ”, la data de 11.08.2015 a fost intentată procedura simplificată a falimentului.
 9. la data de 14.09.2015 a fost intentată procedura accelerată de restructurare.

Lupea Petru

autorizația nr. 81

din 14.01.15

069166322

familialupea@rambler.ru bd. Mircea cel Batrin, nr.34/1, ap. 59,mun.

Chisinau.

 

 

Șeremet Vasile

autorizația nr. 82

din 14.01.15

069114917

seremetvasile80@yahoo.c om

mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 84, ap. 49, MD 2084

 

 

Jerebțov Anton

autorizația nr. 83

din 14.01.15

069154350

jerebtsoff@yahoo.com mun. Chișinău, bd.

Moscova, nr. 11, ap. 281

 

 

Rusu Petru

autorizația nr. 84

din 14.01.15

079408699

vibropribor@mail.ru

mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga nr. 23/1

 

 

Borta Vadim

autorizația nr. 85

din 14.01.15

068777378

vadimborta@yahoo.com str. Tighina, nr. 49, bir. 4, etajul 2, mun. Chisinau.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 455 din 26.04.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (20.04.2016-20.04.2018)

 

Ciobanu Lilian

autorizația nr. 86

din 14.01.15

079440308

cebanulilian@gmail.com, ap 19, str. Valea Crucii, nr. 26, mun. Chisinau.

 

 

Cepraga Vitalie

autorizația nr. 87

din 14.01.15

069210171

vcepraga@mail.ru mun. Chisinau, bd.

Mircea cel Batrin nr. 42, ap. 196.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 453 din 26.04.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (20.04.2016-20.04.2018).

 

Verdeș Alexandru

autorizația nr. 88

din 14.01.15

069305881

verdes1@mail.ru

MD 2069, mun. Chişinău, str. Golia nr.10.

 

 1. , la data de 23.04.2015, a fost intentată procedura falimentului.
 2. , la data de 23.02.2015, a fost intentată procedura falimentului.
 3. SRL „AlevArt& Design”, la data de 08.09.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 4. , la data de 17.07.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 5. , la data de 09.09.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 6.  

la data de 17.09.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.

Nemțanu Victor

autorizația nr. 89

din 14.01.15

079771220

insolventa.vn@mail.com or. Ialoveni, str. Petre

Ștefănucă nr. 36 A, ap.22.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 595 din 07.06.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (25.05.2016-25.05.2018)

 

Chirnov Ruslan

autorizația nr. 90

din 14.01.15

079923320

chirnov.ruslan@mail.ru mun. Comrat, str.

Victoriei nr. 58, et. 4, of.

418

 

 

Colodeeva Tatiana

autorizația nr.91din 14.01.15

079793381

colodeeva.tatyana@mail.r u

Str. Victoriei 113, of.7, mun. Comrat

 

 

Stejar Veaceslav

autorizația nr. 92

din 14.01.15

069067175

vstejar@mail.ru

str. Mircea cel Batrin, nr. 11, sat. Colonita, mun.

Chisinau.

 

 1.  

tintentată procedura falimentului față de SRL ”Grec-Prun”

 1.  

Coltun Elvira

autorizația nr. 93

din 14.01.15

069397825

koltun_elvira@mail.ru mun. Chișinău, str.

Albișoara nr. 16/93.

 

 

Casian Sergiu

autorizația nr. 94

din 14.01.15

060577077

kasik2@mail.ru

str. Decebal, nr. 3/8, or. Ungheni.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.4 din 09 ianuarie 2023 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat, pe un termen de 2 ani.

 1. Prin HotărîreaCurţii de Apel Bălţi din 06.03.2015, a fost intentată procedura simplificatăafalimentuluifaţădeÎCS

„Lemnline” SRL.

 1.  

„Luxcarton” SRL.

Gavriș Nicolae

autorizația nr. 95

din 14.01.15

069931880

nicolaegavris@mail.ru mun. Chișinău, str.

Cosmonauților nr. 9, bir. 4

 

 1. prin încheierea CAB nr. 2i- 266/15 din 13.03.15 a fost admisă cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate.
 2. prin hotărîrea CAC nr. 2i- 64/15 din 06.04.15 s-a dispus intentare insolvabilității simplificate a falimentului si dizolvarea debitorului.
 3. prin

încheierea CAC nr. 2i-158/15 din 27.03.15 a fost admisă cererea introductivă privind intentarea pr. de insolvabilitate.

 1.  

25.05.15 a fost admisa cererea introductiva privind intentarea procesului de insolvabilitate fata de ÎM „Elita Motors „ SRL.

 1. Prin incheierea CACnr. 2i-254/15 din 13.05.2015 a fost intentat procesul de insolvabilitatefatadeSRL „Lord-Grup”.
 2.  

intentată procedura falimentului.

 1.  

«MOBIALEX» cu radierea ei din registrul persoanelor juridice.

 1.  

insolvabilității.

 1.  

insolvabilitate față de SRL „Lord-Grup” și a fost numit administrator al insolvabilității.

 1.  

insolvabilitate față de SC ”Legume-Trans- Impex” SRL-Prin Hotărîrea CAC din

23.09.16 s-a dispus încetarea procesului de insolvabilitate şi faliment simplificat.

 1. Prin Încheierea CAC nr. 2i-43/15 din 23.12.2015s-aintentatproceduradefaliment față de SA „Piese-Prim”.
 2.  

insolvabilitate față de SRL „Engres-Impex”.

 1. Prin CAC nr 2i-742/15 din 26.11.2015 s-a intentatproceduradeinsolvabilitatefațăde ÎCS ”Provegetal-Grup” SRL- Prin

Hotărîrea CAC din 23.09.16 s-a dispus

încetarea procesului de insolvabilitate şi faliment simplificat.

 1. Prin Hotărîrea CAC nr. 2i-683/15 din 07.12.2015s-aintentatprocedurasimplificatăa falimentului și dizolvarea SC „Legume- Trans-Impex” SRL.
 2.  

insolvabilitate față de SRL „Demender- Com”.

 1. Prin Încheierea CAC nr.2i-254/15 din 01.02.2016 sa dispus intrarea debitorului insolvabil SRL „Lord-Grup” în procedura de faliment.
 2. Prin Hotărîrea Curţii de Apel Bălţi nr. 2i- 307/2016din15.03.2016s-aintentatprocedura de insolvabilitate față de SRL „Demeder-

Com” și a fost numit administrator al insolvabilității.

 1. Prin Încheierea CAC nr. 2c-206/13 din 23.05.2016s-aintentatprocedurafalimentului simplificat față de SRL „Tehinstal Grup”.Prin Hotărîrea Curții de Apel Chişinău nr. 2c-206/13 din 06.04.2017 s-a dispus încetarea procedurii de

insolvabilitate şi faliment simplificat.

 1. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr.2i- 560/16din21.06.2016s-aintentatprocesulde insolvabilitatefață de ÎM ”MOLDAVIAN UTILITIES COMPANY” SA
 2.  

743/15 din 25.05.2016 s-a dispus încetarea

procesul de insolvabilitate și faliment față de

SRL ”Engres-Impex”.

 1.  

”Svestskii&Ingvar Motors” cu ridicare eii din RPJ.

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Cahul din 14.10.2016 s-a dispus aplicarea procedurii de lichidareaSA ”Combinatul de prelucrare a lemnului”
 2.  
 3. Prin încheiereaCurții de Apelnr. 2i-172/17 din 22.02.2017 a fost admisă spre examinare cerereaintroductivă,înaintatădecreditorulBC ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SC ”BonaliImpex” SRL, numit în calitate de administrator provizoriu.
 4. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 365/2017 din 05.05.2017 a fost admisă spre examinare cererea introductivă, înaintată de creditorul SRL „Lexcolect Consulting” privindintentareaprocesuluideinsolvabilitate față de SC “Liaton&Co ” SRL .
 5.  
 6. Prin Încheierea Curții de Apel Bălți nr. 2i- 129/2017 din 08.09.2017 a fost admisă spre examinare cererea introductivă, înaintată de creditorulSRL „WeTrade” privindintentarea

procesului de insilvabilitate față de SRL

„Aghena BP”

 1. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 462/17 din 21.09.2017 a fost dispusă inițierea proceduriifalimentuluisimplificatșidizolvarea SC „CVM-Profi” SRL, și a fost numit în calitate de lichidator.
 2. Prin încheiereaCurții de ApelBălţi nr. 2i- 152/17 din 03.11.2017 a fost admisă spre examinare cerereaintroductivă, înaintată de creditorul SRL ”WeTrade”, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Tehnologies-Agro” SRL,numitîncalitatede administrator provizoriu.
 3. Prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău nr. 2i- 842/2017din23.11.2017s-aintentatprocedura de insolvabilitate față de SRL „Primpizza” și a fost numit administrator al insolvabilității.
 4. Prin Hotărîrea Curţii de Apel Bălţi din 22.12.2017afostconstatatăinsolvabilitatea debitoruluiSRL „Tehnologies-Agro” şis-a

iniţiat procedura simplificată a falimentului, cu dizolvarea acesteia, numit în calitate de lichidator al debitorului.

 1. Prin Încheierea judecătoriei Chișinău nr. 2i- 504/17 din 26.04.2018 a fost dispusă intrarea debitoruluiinsolvabilSC„Primpizza”SRLîn procedura de faliment și numit în calitate de
 2. Prin încheierea judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, nr. 2i963/18 din 18.12.2018 a fost admisăspreexaminarecerereaintroductivă, înainatată de SRL,,WeTrade”, privind

intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL,,Tavis-Prof “, cu sediul în or. Drochia, str.31 August, nr. 2A, IDNO-1016607001598.

Vasiliev Ruslan

autorizația nr.96din 14.01.15

069257353

rus8809@yandex.ru

str. Tighina, nr.65, mun. Chișinău.

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Prin Încheierea CAC din 12.08.2015 a fost intentă procedura de insolvabilitate față de SRL ”Remvideo”
 5.  
 6.  
 7.  

intentată procedura simplificată a falimentului față de SRL ”AdventaInitiative Lowe”

 1.  

intentată procedura simplificată a falimentului față de ÎI ”Krauze Eduard”

 1.  
 2.  

intentată procedura falimentului față de SRL ”Aviatusplus”

Budeci

Veaceslav

autorizația

nr. 97 din

14.01.15

069703434

budeci.v@mail.ru str.Alba Iulia 75/22

0f.327, mun. Chișinău

 

 1. ”, la data de

26.01.2015 prin încheierea CA Bălți nr. 2i- 161/15 a fost intentată procedura falimentului.

 

2. Prin încheierea CA Bălți nr. 2i-341/15 din 01.09.2015 a fost intentată procedura

insolvabilității față de SRL ”Iurprodius”

Panciuc Adrian

autorizația nr. 98

din 14.01.15

069034909

panciuc.insolv@gmail.co m

mun. Chişinău, str. Tighina nr. 49, et.2, bir. 4.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1039 din 16.11.2016 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 16.11.2016.

 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Bevziuc Sergiu

autorizația nr. 99

din 14.01.15

079466372

sergiu.bevziuc@gmail.co m

mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga nr. 74, of. 7

 

 1.  
 2.  
 3. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-620/14 din 07.04.15, procesuldelichidareaSRL “VENTA-PRIM” a fost încetat cu radierea acestuia din Registrul de stat al pers.jur.
 4. Prin incheierea CAC nr. 2i-251/15 din 05.05.2015 a fost intentat procedura falimentuluifatadeSRL “MEZTATUM”
 5.  

față de ÎC “ZIDARUL – SV”

 1. Prin incheierea nr. 2i-247/15 din 12.05.2015 a CACafostintentataproceduradefalimentfata de SRL “PETCONSCOM”
 2. Prin incheierea CAC nr. 2i-233/15 din 27.04.2015afostintentataprocedurade faliment fata de SRL” SALANT-M”
 3.  

 

 1.  

intentată procedura falimentului faţă de SRL

„Flora”, şi a fost numit ca administrator provizoriu.

 1.  

falimentului faţă de SRL „Deloras”, şi a fost numit ca lichidator.

 1.  

Consulting Software &Innovation

 1.  

faliment față de ÎM Direcția de Producere a gospodăriei Comunale și de Locuințe Strășeni”

 1.  

faliment față de acesta debitorul ,,Perspectiva Plus” SRL.

 1.  

faliment față de S.R.L”Volcanu Grup”.

 1.  

faliment față de SC ”Juriscons Grup ” SRL.

 1.  

faliment față de SC,,Cusnoriov-Com”SRL.

 1.  

11.07.16 a fost intentata procedura falimentului fata de SC „Tuvas-Com”

 1.  

insolvabilitate faţă de SRL „Chirica Prim” (numit în calitate de administrator provizoriu).

 1.  

insolvabilitate faţă de SC „EDCRISTIS & CO” SRL, ( numit în calitate de administrator provizoriu).

 1.  

„LPT-Constructii”.

 1.  

față de „Epsilon – Agro” SRL si numit în calitate de lichidator.

 1. Prin Încheierea Judecătoriei Orhei nr. 2i- 110/18 din 23.06.2018 s-aîntentat procedura deinsolvabilitatefațădeSC„Alexandru-SLV” SRL (administrator provizoriu)

Druguș Zinaida

autorizația nr. 100 din 14.01.15

069057832

zdrugus@gmail.com str. Nicolae H. Costin, nr.65/3, ap. 4, mun.

Chișinău.

 

 1.  
 2.  

procedura de insolvabilitate față de SRL

”Salensta”

 1.  

Privată”

 1. La data de 10.04.2014 a fost intentată procedura falimentului simplificat față de SRL ”Eurogame”la16.07.2015proceduraa
 2. La data de 03.07.2014a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”Viras”
 3. La data de 15.12.2014 a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”Elitor Plus”
 4. La data de 18.12.2014 a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”Ihtionix”
 5. La data de 13.11.2014 a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”Simon Service”. La 30.06.2015 procedura a
 6. La data de 26.05.2015 a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSA ”Univers Agro”
 7. La data de 30.09.2014a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”AlvacorSertvice”
 8. La data de 19.12.2014 a fost intentată proceduradeinsolvabilitatefațădeSRL ”Gloria”
 9. La data de 07.07.2014 a fost intentată procedurafalimentuluisimplificatfațădeSRL ”Alantina”.La16.02.2015 aîncetat
 10. La data de 22.11.2014 a fost intentată proceduradeinsolvabilitatefațădeSRL

”Agat-D”

Popaz Vera

autorizația nr. 101

din 14.01.15

069331754

popazvera@mail.ru

str. Tighina, nr.49, bir. 3, etajul 2, mun. Chișinău.

 

1. SRL “Ecosemnal”, prin Încheierea CAC nr. 2i-1056/16 din 23.12.2016, a fost intentată procedura de insolvabilitate.

Cucu Dumitru

autorizația nr. 102 din 14.01.15

069724816

dumitrucucu85@gmail.co m

bd. Traian, nr. 23/1, scara5, ap.393,

mun.Chisinau.

 

 

Timoșin Maxim

autorizația nr. 103 din 14.01.15

069570037

maxtimosin@gmail.com, MD 2060, Str.

Independenţei nr. 9/2A, mun. Chisinau.

 

 

Fanari Svetlana

autorizația nr. 104 din 14.01.15

079274933

fanarisvetlana@mail.ru bvd. Ștefan cel Mare și Sânt, nr. 200, bir 229, mun. Chisinau, MD 2004. Adresa corespondenţă: Mun Chişinău, str. V. Lupu nr. 31, oficiul poştal nr. 2008 c/p nr. 520.

 

 1. , la data de 02.08.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 2. , la data de 12.11.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 3. la data de 15.07.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 4. la data de 15.02.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 5. , la data de 26.06.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 6. la data de 10.06.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.
 7. , la data de 09.06.2015, a fost intentată procedura de insolvabilitate.

Școlinic Sergiu

autorizația nr. 105 din 14.01.15

079366618

scolinic2@yahoo.com bd . Moscovei. Nr.

17/1,ap. 7, mun. Chișinău.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 506 din 15.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat în temeiul prevăzut de art.38 alin.(1)  lit. a) și art. 40 din Legea

161 din 18.07.2014 cuprivire la

administratorii autorizați, Deciziei Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați din 12 iunie 2018, pe un termen de 1 an. (15.08.2018-15.08.2019)

 

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 47 din 27.01.2017 a fost reluată activitatea de administrator autorizat din data de

27.01.2017.

 

Pascarenco Elena

autorizația nr. 106 din 14.01.15

069092452

pascarenco.insolv@mail.r u

str. Schinoasa, nr. 25, mun. Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.3 din 09 ianuarie 2023 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat.

 

Janu Natalia

autorizația nr. 107 din

14.01.15

068409409

pro_natalia_81@mail.ru

str. Păcii 56, nr. 1, mun. Bălți.

 

 

Macovețchi Alexei

autorizația nr. 108 din 14.01.15

069128081

macovetchi@mail.ru str. N. Milescu-Spataru, nr. 25/1,of. 71, mun.

Chisinau.

 

 

Palade Dionisie

autorizația nr. 109

din 14.01.15

069160483

paladedenis@mail.ru mun. Chișinău, str.

Studenților nr.7/10

 

 

Guțu Sergiu

autorizația nr. 110 din 14.01.15

079148852

gutsu_1974@mail.ru str. Mitropolit Varlaam, nr. 65, bir. 243, mun.

Chișinău.

 

 1.  
 2.  
 3. Prin Încheiereadin 28.04.2015afostintentată

procedura falimentului față de SRL ”Restart Construct”.

 1.  
 2.  
 3.  

”Vester-Produs”.

Dolghier Iurie

autorizația nr. 111 din 14.01.15

068065645

iurid@mail.ru

str. l. Zaikin, nr. 60, mun. Chișinău.

 

 1. Prin Hot. CA Economice nr. 2e-176/10 din 06.09.2006șiÎncheiereaCAEnr.2e-15/2011 din 09.08.2011a fost intentat pr. de

insolvabilitate față de SRL «CASMUS GRUP»

 1.  
 2. Prin Încheierea CA Comrat nr. 2e-26/2013 din 28.06.2013afostinițiatăproceduradefaliment față de SRL «MAXMONOPOL»
 3.  

a fost intentat pr. de insolvabilitate față de

SRL «PRIMAUTOSPORT»

Prin Încheierea CAC nr 2e-223/12/13 din 14.05.2013 a fost dispusă intrarea în procedura falimentului a SRL «PRIMAUTOSPORT»

 1. Prin încheierea CAC nr 2c-337/12 din 24.05.2013 a fost dispusă intrarea în pr falimentuluiaFPC «REGUTGAZ» SRL
 2. Prin hot CACnr 2c-109/13 din 4.07.2013 și ÎncheiereaCACnr2c-109/12din13.12.2013a

fost intentat pr. de insolvabilitate față de SA

«SUCCES»

Prin Încheierea CAC nr 2c-109 /13 din 23.04.2014 s-a dispus intentarea pr. de faliment față de SA «SUCCES».

7.    Prin Hotărîrea Curții de Apel Comrat nr. 2e- 26/2013 din  22.03.2017 , s-a dispus

încetarea procedurii de faliment , cu radierea debitorului SC << Maxmonopol>> SRL.

Selevestru Irina

autorizația nr. 112 din 14.01.15

069289362

insolv@mail.ru

str. Ivan Zaichin, nr. 60, bir. 5, mun.Chisinau.

 

 1. prin

Hotărîrea CAC nr. 2i-9/15 din 19.01.2015 a fost inițiată procedura simplificată a falimentului.

 1. prin hotărîrea CAB nr. 2i- 220/15 din 18.02.15 a fost inițiată procedura simplificată a falimentului.
 2. prin încheierea CAC nr. 2i-218/15 din 16.04.15 a fost admisă cererea

introductivă privind intentarea pr. de insolvabilitate, prin Hotărîrea CAC nr. 2i- 218/15 din 23.05.2016 a fost admisă spre

lichidare şi radiere din Registrul de stat a persoanelor juridice.

 1. ”, prin

Încheierea CAC nr. 2i-269/15 din 11.05.2015 a fost admisă cererea introductivă privind intentarea pr. de insolvabilitate, prin

Hotărîrea CAC nr. 2i-269/15, a fost admisă spre lichidare şi radiere din Registrul de stat a persoanelor juridice.

 1. Prin Hotarirea CAC nr. 2i-484/2014 s-a dispus intentarea procedurii de realizare a planului procedurii

accelerate de restructurare.

 1. SRL FPC «Rom-Prim»Prin Hotarirea CAC nr. 2c-184/2012din 15.08.2013 a fost aplicata procedura de aplicare a planului procedurii de restructurare.
 2. Prin incheierea CA Balti nr. 2i-198/13 din 10.12.2013s-adispusintentareaproceduriide falimentSRL “Amfibia», prin Hotărîrea CAB nr. 2i-198/2013, a fost admisă spre

lichidare şi radiere din Registrul de stat a persoanelor juridice..

 

 1. Prin incheierea CA Balti nr. 2e-175/13 din 25.06.2013s-adispusintentareaproceduriide faliment SRL “ Gait Exim”
 2. prin Incheierea CAC nr. 2c-387/2013 din 17.12.2014 s-a

dispus intentarea procedurii de faliment

 1. prin Incheierea CAC 2c- 189/12 din 22.04.2013 s-a dispus intentarea procedurii de faliment
 2. SRL « Nord Valmar» prin Incheierea CA Balti nr 2i-155/14 din 12.05.2014 s-a dispus intentarea procedurii de faliment
 3. prin Îneierea CAC nr. 2c-358/12 din 23.05.2013 s-a dispus intentarea procedurii de faliment, prin

Hotărîrea CAC nr. 2c-358/15 din 04.08.15 a fost admisă spre radiere din Registrul de stat a persoanelor juridice.

 1. II «NVV - Novac» prin Hot. CA Balti nr 2i- 220/15 din 18.02.2015 a fost initiata procedura simplificata de faliment
 2. prin incheierea CAC nr. 2i-30/15 din 28.01.2015a fost admis spre examinare cererea introductiva

privindintentarea procesului de insolabilitate,

prin Hotărîrea CAC nr. 2i-30/15 din 23.05.2016 a fost admisă spreradiere din Registrul de stat a persoanelor juridice.

 1. prin Incheierea CAC nr. 2i -49/2015 din 06.02.2015 a fost admis spre examinare cererea introductiva privind intentarea procesului de insolabilitate, prin Hotărîrea CAC nr. 2i-49/15, a fost admisă spre lichidare şi radiere din Registrul de stat a persoanelor juridice..
 2. prin Incheierea CAC nr. 2i-9/15 din 9.01.2015 a fost admis spre examinare cererea introductiva privind intentarea procesului de insolabilitate.
 3. Prin HotărîreaCurții de Apel Chișinău nr.21i- 339/16 din 23.05.2016 s-a dispus procedurii simplificateafalimentuluicudizolvareaSRL ” Viminalis Design”.
 4. Instituţia de învăţămînt Privat Colegiul « Prometeu-EPT» prin Incheierea CA Balti nr 2i-272/16 din 22.08.2016 s-a dispus intentarea

procedurii de insolvabilitate.

Cernei Vadim

autorizația nr. 113 din 14.01.15

069143218

vadim_cernei@mail.ru str. şos. Bucovinei nr. 37/b, et.2 or. Edineţ.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 870 din 01.09.2016 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 01.09.2016.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 621 din 10.06.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 3 luni (25.05.2016-25.08.2016).

 1. , la data de 12.08.2015, a fost intentată procedura simplificată a falimentului. Dosar (2i-297/15).
 2. , la data de 20.05.2015, a fost intentată procedura simplificată a falimentului. Dosar (2i-252/15).
 3. , la data de 05.02.2015, a fost intentată procedura simplificată a falimentului. Dosar (2i-191/15).
 4. , la data de 06.08.2015, a fost intentată procedura falimentului. Dosar (2i-288/15).
 5. GŢ „Plîngău Valentin”, la data de 04.02.2015, a fost intentată procedura

simplificată a falimentului.

 1. ÎM „Spaţii Verzi”Edineţ, la data de 05.05.2015, a fost intentată procedura simplificată a falimentului. Dosar (2i-247/15).
 2. SRL „Nistor”, la data de 11.03.2015, a fost intentată procedura simplificată a falimentului. Dosar (2i-188/15).
 3. „Asociaţia de Economii şi Împrumut a cetăţenilordinBadragiiVechi”. La data de 30.04.2015, a fost intentată procedura

simplificată a falimentului. Dosar (2i-247/15).

Palii Diana

autorizația nr. 114 din 14.01.15

078883703

d.palii@mail.ru

str. Andrei Doga 28/6, ap. 51, mun. Chisinau.

 

1. Prin incheierea CAC nr. 2i-115/15 din 12.03.15 a fost admisa intentarea procesului de insolvabilitate a SC “FRESH-TRANS” SRL.

 1.  
 2.  
 3. Prin Încheierea CAC nr. 2i-469/15 din 18.08.2015afostadmisăintentareaprocesului de insolvabilitate față de SC «Bulat Prim»SRL și numită ca adimistrator
 4. Prin Încheierea CAC nr. 2i-468/15 din 03.08.2015afostadmisăintentareaprocesului deinsolvabilitatefațădeÎM «Firasia»SRL și numită ca adimistrator provizoriu.
 5. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-469/15 din 07.12.2015s-aintentatprocedurasimplificatăa falimentului față de SC „Bulat Prim” SRL.
 6. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-1004/16 din 12.12.2016,afostintentatăprocedurade

insolvabilitate față de SC „Maxvol-Nicol”

SRL.

 1. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-1012/16 din 14.12.2016,afostintentatăprocedurade

insolvabilitate față de SC „CBIT.MD” SRL, prin CAC nr. 2i-1012/16 din 26.01.2017, a fost intentată procedura simplificată a falimentului.

 1. Prin hotărîrea CAC nr. 2i74/2017 din 23.01.2017,afostintentatăprocedurade insolvabilitate față de SC „AGROFIT BONUS” SRL.
 2. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-102/2017 din 01.02.2017, a fostintentată procedura de insolvabilitatefațădeSC „Arador Construct” SRL.
 3. Prin hotărîrea CAC nr. 2i-160/17 din 15.02.2017,afostintentatăprocedurade

insolvabilitate față de SC „Vista Lux” SRL.

 1.  

calitate de lichidator a SA „Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău” în procedura falimentului.

 1. Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i- 608/17 din 21.09.2017 a fost intentat procesul deinolvabilitatefațădeSC „Marilor Service” SRLșiafostnumităîncalitatedeadministrator
 2.  

examinare cererea introductivă, privind

intentarea procesului de insolvabilitate față de ÎCS ”Şaman Construction Impex” SRL, numită în calitate de administrator provizoriu.

 1.  

în calitate de administrator provizoriu al SRL

„Vendomatica”.

 1.  

„ITC Impex”.

 1. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) nr.2i-325/18 din 27.02.2018 a fost admisă spre examinare cererea introductivă privindintentareaprocesuluideinsolvabilitate fațădeSC„TerraConsulting”SRL,numităîn calitate de administrator provizoriu.
 2. Prin Încheierea Judecătoriei Hînceşti (sediul Central) nr.2i-15/18 din 27.02.2018 a fost admisă spre examinare cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate fațădeSC„MileCom”SRL,numităîncalitate de administrator provizoriu.
 3.  

introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de CAP „Nordagromec”,

numită în calitate de administrator provizoriu.

 1. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău nr. 2i- 706/18din18.04.2018afostadmisăcererea introductivă privind intentarea procesului de

insolvabilitate față de SC „Vokamtrans” SRL, numită în calitate de administrator provizoriu.

 1. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău nr. 2i- 729/18din18.04.2018afostadmisăcererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitatefațădeSC„Vapauto-Service” SRL, numită în calitate de administrator
 2. Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău nr. 2i- 223/18din24.04.2018s-adispusintentarea

procesului de insolvabilitate cu inițierea

procedurii simplificate a falimentului față de debitorul SC „Vendomatica” SRL, numită în calitate de lichidator.

 1. Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău nr.2i- 325/18 din 24.04.2018 s-a dispus intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitorulÎM„TerraConsulting”SRL,numită în calitate de lichidator.
 2. Prin Hotărîrea Judecătoriei Edineț nr. 2i-82/18 din28.05.2018s-adispusintentareaprocesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de CAP

„Nordagromec”, numită în calitate de lichidator.

 1. Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău nr. 2i - 639/18 din 16.05.2018s-adispusintentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SC„5Comunicare Nouă” SRL, numită în calitate de lichidator.
 2. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr. 2i- 706/18 din 31.05.2018s-a dispus intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de ÎCS„Vokamtrans”SRL,numităîncalitatede
 3. Prin Hotărîrea Judecătoriei Chișinău nr. 2i- 658/18 din 13.09.2018 s-a dispus intentarea procesului de inslvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitorulSC„MedCelulStem”SRLșinumită în calitate de lichidator.
 4.  

intentarea procesului de insolvabilitate cu

inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul Întreprinderea Minicipală ,,De Gestionare a Gospodăriei Locativ- Comunale din Anenii Noi”, IDNO- 1003600124272, cu sediul or. Anenii Noi, str. Suvorov, 43.

 1. Prin ÎncheiereaJudecătoriei Chișinău, sediul Centru nr.2i-1967/18 din 12.11.2018 a fost admisă spre examinare cererea introductivă privindintentareaprocesuluideinsolvabilitate față de SC.,,Iteco-Com”SRL, IDNO- 1012600020459, cu sediul mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinscki, 7
 2. Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi, sediu Central,nr.2i-62/18din05.09.2018afostadmmisă spre examinare cererea introductivă privind

intentarea procesului de insolvabilitate față de Întreprinderea Municipală ,,De gestionare a Gospodăriei Locativ-Comunale din Anenii Noi, INO-100360012472, CU SEDIUL OR. Anenii

Noi, str. Suvorov, 43.

Gorincioi Alexei

autorizația nr. 115 din 14.01.15

078127277

alexeigorincioi@gmail.co m

str. Botanica Veche, nr.2, ap.3, mun. Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1138 din 21.12.2017 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (15.11.2017-15.11.2019).

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 678 din 14.12.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (07.12.2015-07.12.2017).

 

Leu Vasile

autorizația

nr. 116

din

14.01.15

069346469

leu_lex@mail.ru

mun. Chișinău, str. A.

Sciusev nr. 50

 

 

Roșca Vitalie

autorizația nr. 117 din 14.01.15

079777118

vitalierosca@yahoo.com ap. 2, str. Vlaicu Pircalab,nr. 29, mun.

Chisinau.

 

 

Gogu Igor

autorizația nr. 118 din

14.01.15

069107338

gogu1972@mail.ru mun. Chișinău, str.

Tighina 49, et. 2, bir 4

 

 

Mamaliga Vitalii

autorizația nr. 119 din 14.01.15

079739169

vitaliimamaliga@mail.ru bd. Decebal, 78, of. 2, mun. Chisinau.

 

 1. La data de 18.02.2015, a fost intentată proceduradeinsolvabilitatefaţădeUnitatea de Implimentare a Proiectelor de Aprovizionare cu apă şi canalizare.
 2. La data de 16.03.2015, a fost intentată procedurasimplificatăafalimentuluifaţăde

SRL „Limaghes”.

TerziIvan

autorizația nr. 120 din

14.01.15

079192007

vaniabagi@narod.ru mun. Comrat, str. Fedico 19, ap. 3

 

 

Leiciu Svetlana

autorizația nr. 121 din

14.01.15

068644410

leiciu.sveta@mail.ru mun. Comrat, str.

Dimitrova 8,

 

 

Stejar Svetlana

 

autorizația nr. 122 din 14.01.15

069189013

sstejar@yahoo.com

munChișinau, str. Petru Zadnipru nr.2, bloc 7, ap.48

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 42 din 11.01.2018a fost reluată activitatea de administrator autorizat.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 79 din 27.01.2016 se suspendă

activitatea la cererea administratorului autorizat pe un termen de 2 ani.

(11.01.2016 – 11.01.2018).

 1.  
 2.  

Manalatii Tair Raghim

autorizația nr. 123 din 14.01.15

079529194

tmanalati@mail.ru,

str. Constantin Tănase nr. 9, etajul 1, of. 66, mun.

Chisinau.

 

 

Petric Ruslan

autorizația nr. 124 din

14.01.15

061058889

imail.rpetric@mail.ru mun. Chișinău, str.

Constantin Tănase 9 of.6

 

1.

Ciobanu Radu

autorizația nr. 125 din 14.01.15

069185975

Insolv.raduciobanu@gma il.com

str. P. Movilă, nr. 9, or. Sîngerei, r-nul Sîngerei.

 

 

Ciobanu Daniela

autorizația nr. 126 din 14.01.15

068478602

dana.ciobanu77@gmail.c om

str. P.Movila, nr. 9, or. Singerei.

 

 

Sandu Romeo

autorizația nr. 127 din 14.01.15

060333111

sandu.roma@gmail.com, mun. Chisinau, str.

Burebista nr. 112/1.

 

 1.  

falimentului faţă de SRL “PlurCom”. (dosar nr. 2i-361/15).

 1.  

„Transatlantic” .

 1.  

Cernei Igor

autorizația nr. 128

din

14.01.15

069182195

cerneigor@mail.ru

str. Tighina, nr. 49, of.4,

etajul 2, mun. Chisinau.

 

 1.  

simplificată a falimentului faţă de „Steprus-

Frigo” SRL. (dosar nr. 2i-289/2015).

Sorochin Iuri

autorizația nr. 129 din 14.01.15

069712299

lupulmd@mail.ru,

str. V. Alecsandri, nr. 33, Goeanul Nou, mun.

Chișinău.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 71 din 23.01.2018, la cererea

administratorului, se suspendă

activitatea pe un termen de o lună, începînd cu data de 22.01.2018- 22.02.2018.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 26 din 23.01.2017, se reia activitatea de administrator autorizat din data de 23.01.17.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Voloh

Oxana

autorizația

nr. 130

din 14.01.15

079554065

okvoloh@yahoo.com,

str. Melestiu nr.26/5, ap. 268, mun. Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr.283 din 14.11.2022 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin.(1) lit.a), alin.(2) și art.40 din Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratori autorizați și a Deciziei din 10 octombrie 2022 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lângă Ministerul Justiției

 

 

Popa Nicolae

autorizația nr. 131 din 14.01.15

079879111

collean@rambler.ru str. Mircea cel Batrin, nr.39, ap. 421, mun.

Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 509 din 15.08.2018 activitatea administratorului autorizat a fost suspendată în temeiul prevăzut de art.38 alin.(1) lit. a) și art. 40 din

Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați, Deciziei Comisiei de autorizare și disciplină de pe lîngă Ministerul Justiției, din 12 iunie 2018, pe un termen de 1 an. (15.08.2018-15.08.2019)

 

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 191 din 28.03.2017 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 1 an (23.03.2017-23.03.2018).

 

Eni Veaceslav

autorizația nr. 132 din 14.01.15

060057777

slavaeni@rambler.ru mun. Chișinău, str. Tighina 26, ap. 7

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 562 din 15.10.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin.(1) lit.d) și art.40 din Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratori autorizați și a Deciziei din 24 septembrie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 78 din 09.02.2017 a fost suspendată

activitatea de administrator autorizat pe perioada de 1 an (14.01.2017-

14.01.2018).

 

Bargan Serghei

autorizația nr. 133 din 14.01.15

079404987

bargansergiu.com@gmail. com

str. Alba- Iulia, nr. 89/1,ap. 68, mun.

Chisinau.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 190 din 06.05.2015 activitatea a fost suspendată pe un termen de 2 ani,

începînd cu 06.05.2015 – 06.05.2017

 

Lupea Victor

autorizația nr. 134

din 14.01.15

079300209

victor.lupea@rambler.ru bd. Moscovei, nr. 20/2, ap. 2, mun. Chisinau.

 

1. Prin hotatirea CAC nr. 2i-97/15 din 07.05.2015 a fost admisa cererea introductiva privind intentarea procesului de insolvabilitate fata de

SRL “INVA-PRODUS”.

Rusu Dorin

autorizația nr. 135 din

14.01.15

079435230

dorusu@mail.ru mun. Comrat, str. Malinovscovo 23

 

 

Guțu Ilie

autorizația nr. 136 din

19.01.15

079592951

ermoclia@gmail.com or. Căușeni, str. Alexei Mateevici nr. 3 A

 

 

Pagoni Domnița

autorizația nr. 137 din

19.01.15

079407523

d_pagoni@hotmail.com mun. Chişinău, str.

Şciusev nr. 73

 

 

Hariton Eugeniu

autorizația nr. 138 din 19.01.15

069127103

orhei69@mal.ru

bd. Mircea cel Batrin, nr. 34/1, ap. 41A, mun.

Chisinau.

 

1.  Prin hotărîrea Judecătoriei Comerciale de

Circuscripție nr. 2c-161/14 din 18.04.2014 s-a dispus dizolvarea asociatia obștească “FALUN DAFA”și Asociația Obștească de Qigong

“Falun Gong Moldova”.

Șeinman Oleg

autorizația nr. 139 din 19.01.15

069118262

insolv79@gmail.com mun. Chișinău, str. Ion

Aldea- Teodorovici 10/1, ap. 49

 

 

Dorfman Ludmila

autorizația nr. 140 din 19.01.15

069233317

insolvabilitate.md@mail.r u

mun. Chișinău, bd. Decebal nr. 139 b, of. 314, 305

 

 

Ciobanu Gheorghe

autorizația nr. 141 din 19.01.15

069123734

ciobanugheorghe@mail. md

mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Socoleni, 6 nr. 1

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 517 din 24.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 38 alin. (1)

lit.g) și art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

ȚurcanuVasile

autorizația nr. 142 din

19.01.15

069991818

turcanuv@mail.ru

or. Ungheni, str. Vasile Alexandri nr. 8

 

 

Țurcanu Alexei

autorizația nr. 143 din

19.01.15

069766299

biaturcanu@mail.ru or. Ungheni, str. Vasile Alexandri nr. 8

 

 

Baidaus Alina

autorizația nr. 144

din 14.01.15

060806616

alina_boguta@mail.ru mun. Chișinău, str.

București nr. 60.

 

 

Tabuncic Oleg

autorizația nr. 145 din 19.01.15

060521741

tabolco@gmail.com, str. Alexandru cel Bun, nr.97, of.11, mun.

Chișinău.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 529 din 03.11.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 1 an (01.11.2015-01.11.2016)

 

Țurcan Laura

autorizația nr. 146 din 19.01.15

068587369

turcanlaura@bk.ru

mun. Bălți, str. Vasile Lupu, bloc 1B, et. 3, of. 33

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 677 din 14.12.2015 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (01.11.2015-

01.11.2017)

 

Topal Ștefan

autorizația nr. 147 din 19.01.15

079038848

stepantopal@gmail.com mun. Chișinău, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, 12/3 ap. 6

 

 

Chitorog Lidia

autorizația nr. 148 din 19.01.15

069385201

l_chitorog@hotmail.com, MD-2025, mun. Chişinău, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 1/D, ap. 66;

 

 

Magnet Victor

autorizația nr. 149 din 19.01.15

079771751

victor_magnet@yahoo.co m,

str. Ion Inculet,nr. 105/2, mun. Chisinau.

 

 

Sîrbu Roman

autorizația nr. 150 din 19.01.15

069181175

rs_consult@mail.ru mun. Chisinau, str. Bucuresti nr. 107, of. 3.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 190 din 19.03.2018 a fost reluată activitatea de administrator autorizat

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 964 din 10.10.16 se suspendă activitatea, la Decizia CADAA,

începînd cu data de 10.10.16 pînă la data de 10.01.2017.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Lașcu Ion

autorizația nr. 151 din 19.01.15

069469430

lascuion@gmail.com, str. Studenţilor, nr. 10/2,

ap. 9, mun. Chisinau, MD

- 2045

 

 

Cuprianov Iurii

autorizația nr. 152 din

19.01.15

068072228

cuprianov.iurii@mail.ru, bd.Dacia, nr.38, ap.52, mun. Chisinau.

 

 

Topor Victor

autorizația nr. 153 din 19.01.15

069143893

victor-53@indbox.ru mun. Chișinău, or.

Durlești, str. Gribov nr. 18

 

 

Gheorghiu Veaceslav

autorizația nr. 154 din 19.01.15

069281073

slava_georgiu@mail.ru mun. Comrat, str.

Victoriei, nr.58, et. 4, of. 412

 

 

Soltan Viorel

autorizația nr. 155 din 19.01.15

0069083889

soltan.viorel@mail.ru

str. E. Coca, nr. 5, ap. 14, mun. Chișinău.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Stoian Igor

autorizația nr. 156 din

19.01.15

068888689

stigoran.stoian@gmal.co m

str. Branistii, nr. 3/1,ap. 8, mun. Chisinau.

 

 

Melnic Vitalie

autorizația nr. 157 din 19.01.15

069212530

lichidator@mail.ru

MD-3118, Mun. Bălţi, str. Păcii nr. 31

 

 1. La data de 29.10.2015 a fost intentată procedurasimplificatăafalimentuluifațăde SRL „Florasec”.
 2.  

Grițcu Marcu

autorizația nr. 158 din 19.01.15

069029414

gritcum@gmail.com mun. Chișinău, str. Albișoara nr. 21/3

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 517 din 24.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 38 alin. (1)

lit.g) și art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Turchin Larisa

autorizația nr. 159 din

19.01.15

069419240

larisa.turchin@gmail.com bd. Dacia, nr. 38/4,ap . 6,

mun. Chisinau

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 890 din 12.09.2016 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani.

(perioada 07.06.2016-07.06.2018)

 

Casian Tamara

autorizația nr. 160 din

19.01.15

069130301

tcasian@bk.ru

bd. Decebal, nr. 3/8, or. Ungheni

 

1.  Prin Hotărîrea CAC din 18.08.2015 a fost

intentată procedura de insolvabilitate faţă de SC “Poducei” SRLşi a fost numită în calitate de administrator provizoriu.

Orîndaș Lilia

autorizația nr. 161 din 19.01.15

069064759

orindas.lilia@yahoo.com str. Calea Orheiului, nr. 111/8,ap 25, mun.

Chisinau

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 272 din 26.04.2017 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani.

(perioada 27.03.2017-27.03.2019)

 

Braga Oleg

autorizația nr. 162 din 19.01.15

069777711

obraga@gmail.com mun. Chișinău, str.

Alexandru Vlahuță nr.9 A

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 77 din 09.02.2017 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (09.12.2016-

09.12.2018).

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Anton Oxana

autorizația nr. 163 din 19.01.15

069372733

oxana_anton@yahoo.com str. Cuza-Voda,nr.

25/4,ap. 21, mun. Chisinau.

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 77 din 09.02.2017 se suspendă

activitatea de administrator autorizat termen de 2 ani (09.12.16-09.12.18).

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 257 din 18.10.2023 se încetează activitatea administratorului autorizat Anton Oxana din ziua emiterii ordinului de încetare a activității

SecașValeriu

autorizația nr. 164 din 19.01.15

079439059

valeriusecas@gmail.com mun. Chișinău, bd.

Mircea cel Bătrîn,13/2 et. 2 , ap. 45

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 451 din 26.04.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pe un termen de 2 ani (20.04.16-20.04.18).

 

Ispas Iurie

autorizația

nr. 165 din

19.01.15

079711110

ispasiurii@mail.ru

mun. Chișinău, str. Tighina 27

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 109 din 22.02.2017 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 22.02.2017.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 822 din 18.08.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat (perioada 16.08.2016-

16.02.2017).

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 780 din 22.07.2016 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 22.07.2016.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 597 din 07.06.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pînă la întrunirea condiţiilor art. 32 din Legea 161 din 18.07.2014.

 

Mămăligă Ion

autorizația nr. 166 din 19.01.15

069326743

ionpm@yahoo.com

str. Vasile Alecsandri, 1, of. 819, mun. Chisinau, MD-2009.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 910 din 25.10.2017 se reea

activitatea de administrator autorizat.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 452 din 26.04.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (20.04.2016-20.04.2018)

 

.

 

Vedernic Emilia

autorizatia nr. 167

din

19.01.15

069373604

ved_insolv@mailru mun. Chișinău, str.

Bulgară nr. 35, ap. 21

 

1. Prin Încheierea Curtii de Apel Comrat din 28.07.2016 administratorul autorizat al

debitorului ÎM I.B. Agro SRL Vedernic

Emilia a fost destituită la cerere (art. 71 alin.

(5) legea 149).

Puiu Albert

autorizatia nr. 168 din

19.01.15

069239004

puiu.albert@gmail.com mun. Chișinău, str. Miron Costin nr. 6/1, ap. 7

 

 

Lihovețchi Alexandru

autorizația nr. 169 din 19.01.15

079588828

str. Vlaicu Pircalab, nr. 45, of. 411, mun.

Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 517 din 24.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 38 alin. (1)

lit.g) și art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției

 

Druță Adrian

autorizația nr. 170 din 03.02.15

068699922

adi_druta@yahoo.com str. Renasterii, nr. 4/2, or. Durlesti, mun. Chisinau.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 889 din 12.09.2016 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani.

(perioada 09.09.16-09.09.18)

 

Novic Irina

autorizația nr. 171 din

03.02.15

79467155

irusic78@mal.ru

str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 38, mun. Bălți.

Activitate încetată prin ordinul ministrului justiției nr. 514 din 22.08.2018

 

Cazacu Adrian

autorizația nr. 172 din

03.02.15

79533404

cazacu_adrian@yahoo.co m

str. Botanica Veche, nr.45, ap. 95, mun. Chișinău.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 533 din 19.09.2018 a fost reluată în temeiul prevăzut de art.38 alin.(2) din Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 751 din 14.09.2017 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani, începînd cu 03.08.2017 –

03.08.2019.

 

Postica Andrei

autorizația nr. 173 din

03.02.15

79424528

apostica@mail.ru

str. M. Eminescu,nr.2, com. Bubuieci, mun. Chisinau.

 

 

Sârbu Aliona

autorizația nr. 174 din

03.02.15

79431298

aliona@gmail.com

str. Ion Luca Caragiale, nr.14b, ap. 4, or. Cahul.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 236 din 03.04.2018 a fost reluată activitatea de administrator autorizat.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 298 din 28.03.2016 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani, începînd cu 23.03.2016 –

23.03.2018

 

Țurcan Eugeniu

autorizația nr. 175 din 03.02.15

68440000

eutu@mail.ru str. Acad. S.

Radautanu,nr. 3,ap. 40, mun. Chisinau.

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr 184 din 26.02.2016 se suspendă

activitatea la cererea administratorului pe un termen de 2 ani. (11.02.2016 – 11.02.2018)

 

Rusu Sergiu

autorizația nr. 176 din 03.02.15

69300701

sergiu.rusu001@gmail.ru str. Ștefan cel Mare, nr. 30, ap. 21, or. Florești.

 

 

Timoftii Vitalie

autorizația nr. 177

din 03.02.15

060507778

timvit29@mail.ru

 

 

Ciolacu Serghei

autorizația nr. 178 din

03.02.15

068899665

ciolacu74@mail.ru

str. Teilor, nr. 6, ap. 20A, mun. Chișinău.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în

temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2)

art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 78 din 27.01.2016 se suspendă activitatea la cererea administratorului pe un termen de 2 ani. (11.01.2016 –

11.01.2018)

 

Bodnari Iurie

autorizația nr. 179 din 03.02.15

67672188

bossbodnar@mail.ru

str. Milescu-Spătaru, nr. 21/1, of.70, mun.

Chișinău.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 30 din 24.01.2017 se suspendă activitatea la Decizia CADAA din 22.09.16,

începînd cu data de 23.03.17 pînă la data de 23.06.17.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției

nr. 1066 din 24.11.2016 se suspendă activitatea la Decizia CADAA,

începînd cu data de 23.11.16 pînă la data de 23.03.17.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1064 din 24.11.2016 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 24.11.16.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere

civilă profesională.

 

Popescu Valentin

autorizația nr. 180

din 03.02.15

79188388

ppvalentin@gmail.com ap. 40,str. Nicolaie Dimo, nr. 5/1, mun. Chisinau.

 

 

Russu Ruslan

autorizația nr. 181 din 03.02.15

69070009

russu.ruslan@rvr.md str. Mitrop. Dosoftei,nr. 126, of. 52, mun.

Chisinau

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 454 din 26.04.2016 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (20.04.2016-

20.04.2018)

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 597 din 07.06.2016 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat

pînă la întrunirea condiţiilor art. 32 din Legea 161 din 18.07.2014.

 

Cebotari Ana

autorizația nr. 182

din 03.02.15

69593303

cebotari.ana78@mail.ru str. Sitarului str-la 1, nr. 7, mun. Chisinau.

 

 

Cotruță Olga

autorizația

nr. 183

din 03.02.15

60104777

juristolga@gmail.com

mun. Chișinău, str. Valea Crucii nr. 8, ap. 116

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.

109 din 18 martie 2015 activitatea a

fost suspendată începînd cu data de

07.04.14 pînă la data de 07.04.2017 Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 530 din 03 noiembrie 2015 se reia activitatea.

 

Mostovei Victor

autorizația nr. 184 din 03.02.15

79517017

victor.mostovei@gmail.c om

or. Ungheni, str.

Națională nr. 43, ap. 15

 

 

Ghiban Vitalie

autorizația nr. 185 din 03.02.15

78791089

vghiban@mail.ru,str str. Dunarii, nr. 7, or. Cahul.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 299 din 28.03.2016 a fost suspendată activitatea pe durata

concediului pentru îngrijirea copilului cu vîrsta pînă la 6 ani, 23.03.2016- 23.03.2022.

 

Ipati Diana

autorizația nr. 186 din 02.03.15

079442928

dianaipati@gmail.com mun. Chișinău, str.

Bacioii Noi nr. 15

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 456 din 25.06.2018 a fost încetată în temeiul prevăzut de art.39 alin.(1)

lit. a) din Legea 161 din 18.07.2014 cuprivire la administratorii autorizați.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 446 din 09.10.2015 a fost

suspendată activitatea pe un termen de 2 ani, începînd cu 09.10.2015 –

09.10.2017.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 1026 din 30.11.2017 a fost reluată activitatea.

 

Cojocaru Vladimir

autorizatia nr.187  din

23.02.15

069142185

cojocaru_1959@mail.ru str. Vlad Ţepeş nr. 1, et.

4, of. 406A, mun.

Chisinau.

 

 

Ciuvalschii Iuri

autorizația nr.188 din 23.02.15

060355666,

bd. Decebal 139B,of.305,MD 2060,

mun. Chișinău.

 

 

Cucereavîi Ion

Autorizația nr.189 din 23.02.15

069999857,

bd. Mircea cel Bătrîn, nr.24, ap.43, mun.

Chișinău.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 597 din 07.06.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator

autorizat pînă la întrunirea condiţiilor art. 32 din Legea 161 din 18.07.2014.

 

Crețu Adriana

Autorizația nr. 190 din

23.02.15

69819829

hexagon2015@mail.md

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 141.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 1119 din 14.12.2017 a fost reluată activitatea de administrator autorizat.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 681 din 14.12.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (01.12.2015-01.12.2017).

 

Crețu Ion

Autorizația nr.191 din 23.02.15

69137647

ion_cretsu@mail.ru mun. Chișinău, str. Ciocârliei, nr. 4/17

 

 1. La data de 17.12.2014 s-a intentat procedura de falimentsimplificatfațădeSRL „Stilplast-Com”
 2. La data de 17.12.2015 s-a intentat procedura de falimentsimplificatfațădeSRL „Davîdov-Com”
 3.  
 4.  

Barba Victor

Autorizația nr.192 din 10.03.15

69770000

barbavictormd@gmail.co m

mun. Chișinău, str. Izmail nr. 23

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1170 din 14.12.2016 se reia

activitatea de administrator autorizat din data de 14.12.2016.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 597 din 07.06.2016 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pînă la întrunirea condiţiilor art. 32 din Legea 161 din 18.07.2014.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.3 din 09 ianuarie 2023 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat.

 

Bucataru Iurie

Autorizația nr.193 din 10.03.15

069371981

mun. Bălți, str. Suceava, nr. 21

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 517 din 24.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 38 alin. (1)

lit.g) și art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Crăciun Dorel

Autorizația nr. 194 din

10.03.15

069139595

dorel.craciun@mail.ru mun. Chișinău, str.

Tighina nr. 49, et. 2, bir. 2

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Valeanu Alexandru

Autorizația nr. 195 din

23.03.15

69166712

r-nul Fălești, sat. Reuțel alexandrutatiana2011@g mail.com

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 935 din 03.11.2017, se încetează

activitatea de administrator autorizat.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 27 din 23.01.2016, se reia activitatea de

administrator autorizat din data de 23.01.16.

 

Sîrbu Gheorghe

Autorizația nr. 196 din

23.03.15

69289137

sirbu.gheorghe62@gmail. com

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 18/1, ap.49.

 

 

Postolachi Gheorghi

Autorizația nr. 197 din

23.03.15

(022)854999

postolachi.gh@mail.ru

mun. Chișinău, str. Alba- Iulia nr. 81/5, ap. 10.

 

 

Găină Natalia

Autorizația nr. 198 din

23.03.15

067679147

mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 83/2, ap. 26

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 455 din 25.06.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat, în temeiul art. 38 alin.(1)

lit. a) și art. 40 din Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați pe un termen de 2 ani, (25.06.2018-25.06.2020)

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 69 din 23.01.2018 s-a dispus reluarea

activităţii de administrator autorizat, începînd cu data de 22.01.2018.

 

Prin Ordinul Ministrului nr. 80 din 27.01.2016 se suspendă activitatea la cererea administratorului pe durata concediului de maternitate și/sau concediu pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 6 ani (26.01.2016 – 26.01.2018).

 

Roșca Valeriu

Autorizația nr. 199 din

31.03.15

69406095

Mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 6/4, ap. 7

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 597 din 07.06.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pînă la întrunirea condiţiilor art. 32 din Legea 161 din 18.07.2014.

 

Panov Gheorghe

Autorizatia nr. 200 din

06.04.2015

069119609

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 518 din 24.08.2018 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin. (1) lit.g) și alin.(2) art. 40 din Legea nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați și a Deciziei din 12 iunie 2018 a Comisiei de autorizare și disciplină a

administratorilor autorizați de pe lîngă Ministerul Justiției.

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 965 din 10.10.2016 se suspendă

activitatea la Decizia CADAA, pînă la prezentarea contractului de răspundere civilă profesională.

 

Ploșnița Emanoil

Autorizația nr. 201 din

10.04.15

69161353

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 1150 din 27.12.2017 a fost încetată activitatea de administrator autorizat.

 

Baracu Roman

Autorizația nr. 202 din

23.06.2015

079551855

r.baracu@mail.ru , mun. Chișinău, str. Socoleni nr. 31

 

1    Prin Încheierea colegiului Civil al CAC nr. 2c- 176/2013 din 06.10. 2014 a fost intentată procedura falimentului față de SRL «VADOS»

 1.  

falimentului față de SRL «GSIMILION»

 1.  

intentat proces de insolvabilitate faţă de SRL

„Demiagrocom”.

Vicol Ion

Autorizaţie nr. 203 din

23.11.2015

069325476

mun. Bălţi, str. Decebal nr.170, ap. 64

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr.282 din 14.11.2022 a fost încetată activitatea de administrator autorizat în temeiul art. 39 alin.(1) lit.a), alin.(2) și art.40 din Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratori autorizați și a Deciziei din 10 octombrie 2022 a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați de pe lângă Ministerul Justiției

 

Gîrlea Valeriu

Autorizaţia nr. 204 din

11.12.2015

069126014

valeriu.girlea@yahoo.co m

mun. Chişinău, bd. Traian nr. 1/ 2, ap. 21

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1065 din 24.11.2015 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (23.11.2016-23.11.2018).

 

Taran Grigore

Autorizaţia nr. 205 din

13.06.2016

068997750

grigore.taran@mail.ru mun. Chişinău, str.

Pitrarilor nr.8, ap. 13.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 158 din 09.03.2017 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (09.02.2017-09.02.2019).

 

Timofeeva Snejana

Autorizaţia nr. 206 din

13.06.2016

069421101

sntimofeeva@inbox.ru mun. Chișinău, str. M. Eminescu nr. 50, et. 3.

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 508 din 15.08.2018 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (15.08.2018-15.08.2020).

 

 

Stratan Laurian

Autorizaţia nr. 207 din

05.07.2016

069202776

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 542 din 26.09.2018 a fost reluată activitatea de administrator autorizat.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 1225 din 30.12.2016 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (01.12.2016-01.12.2018).

 

Panas Vladimir

Autorizaţia nr. 208 din

05.07.2016

079801029

 

panasvladimir.insolv@gm ail.com

 

Mun. Chişinău, bd. Moscovei nr. 3/6, et. 2.

Prin ordinul Ministrului Justiției

nr. 190 din 28.03.2017 a fost reluată activitatea de administrator autorizat din data de 28.03.17.

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr.79 din 09.02.2017 a fost suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (03.01.2017-

03.01.2019).

 

.

 

Cebotari Victor

Autorizaţia nr. 209 din

30.12.2016

 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 157 din 09.03.2017 a fost

suspendată activitatea de administrator autorizat pe perioada de 2 ani (02.01.2017-02.01.2019).

 

Registrul administratorilor autorizați