A A A

Taxa de Stat

Se informează justițiabilii despre implementarea de către Agenția de Guvernare Electronică a taxei de stat pentru examinarea cererilor de chemare în judecată în Serviciul de Plăți Electronice MPay

 

Taxa de stat la iniţierea unei acţiuni de judecată

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Datele bancare pentru achitarea taxei de stat la depunerea cererilor de apel:

Codul IBAN:MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal:1006601000037

Prestatorul beneficiar:MF – Trezoreria de Stat

 

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze administrative și penale

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD10TRGAAA14342078010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Plata taxei de stat la eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, autentificate de instanță

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD75TRGAAA14222078010000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Plata pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio și/sau video a ședinței de judecată, eliberării de fotocopii (xerox) de pe materialele dosarului, neautentificate de instanța judecătorească

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1007601000241

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Taxa pentru mijloacele temporar intrate în posesia instanței (cauţiune /garanţia)

Beneficiar: Judecătoria Soroca

Codul IBAN: MD34TRPCAR518490A01209AA

Codul fiscal: 1007601000241

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat