A A A

Taxa de Stat

Rechizitele bancare pentru serviciile acordate în Judecătoria Soroca, sediile Central și Florești

 

Taxa de timbru
Beneficiar: Judecătoria Soroca
Codul IBAN: MD09TRPAAA142310A01199AA
Codul fiscal: 1007601000241
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, cererile de apel, cererile de recurs, cererile de revizuire, cererile de contestare a actelor și acțiunilor executorului judecătoresc
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Taxa de stat:
- pentru eliberarea înregistrării audio a ședinței de judecată,
- pentru eliberarea repetată a copiilor (duplicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, sentință, încheiere,
- pentru eliberarea copiilor de pe alte documente din dosar
Beneficiar: Judecătoria Soroca
Codul IBAN: MD09TRPAAA142310A01199AA
Codul fiscal: 1007601000241
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Plata cheltuielilor aferente judecării cauzei, suportate de instanța judecătorească în legătură cu înștiințarea și chemarea părților în judecată
Beneficiar: Judecătoria Soroca
Codul IBAN: MD09TRPAAA142310A01199AA
Codul fiscal: 1007601000241
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Amenzi aplicate de instanța judecătorească în cauze contravenționale și penale
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Plata cheltuielilor judiciare în cauzele contravenționale și penale
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

Taxa pentru mijloacele temporar intrate în posesia instanței (cauțiune/garanția)
Beneficiar: Judecătoria Soroca
Codul IBAN: MD34TRPCAR518490A01209AA
Codul fiscal: 1007601000241
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Achitarea este posibilă inclusiv prin serviciul de plăți electronice https://mpay.gov.md/ și prin site-ul https://instante.justice.md/