A A A

Funcții vacante

- Anunț privind prelungirea concursului de ocupare a funcțiilor publice temporar vacante de asistent judiciar, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind prelungirea concursului de ocupare a funcților publice temporar vacante de grefier, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind prelungirea concursului de ocupare a funcțiilor publice temporar vacante de asistent judiciar, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind prelungirea concursului de ocupare a funcților publice temporar vacante de grefier, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind ocuparea funcțiilor publice temporar vacante de asistent judiciar, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind ocuparea funcților publice temporar vacante de grefier, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind prelungirea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de asistent judiciar, cu activitatea în sediul secundar Florești

- Anunț privind desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de asistent judiciar, cu activitatea în sediul secundar Florești

Anunț privind ocuparea funcției publice vacante de grefier, cu activitatea în sediul secundar Florești

Anunț cu privire la  desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefier din cadrul  Judecătoriei Sorca, cu activitatea în sediul central Soroca

Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefier din cadrul grefei secretariatului Judecătoriei Sorca, cu activitatea în sediul central Soroca

Anunț privind desfășurarea concursului pentru cocuparea funcției publice vacante de specialist principal în secția evidență și documentare procesuală, cu activitatea în sediul central Soroca

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice vacante de specialist principal al serviciu interpreți și traducători

Documente necesare: