A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Soroca este amplasată în oraşul Soroca şi are în jurisdicţia sa  68 de localităţi, care se află în raza sa de activitate: Soroca, Alexandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Bădiceni, Băxani, Bulboci, Bulbocii Noi, Căinarii Vechi, Cerlina, Cosăuţi, Cremenciug, Cureşniţa, Cureşniţa Nouă, Dărcăuţi, Dărcăuţii Noi, Decebal, Dubna,Dumbrăveni, Egoreni, Floriceni, Grigorăuca, Holoşniţa, Hristici, Iarova, Inundeni, Iorjniţa, Livezi, Lugovoe, Mălcăuţi, Nimereuca, Niorcani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Pârliţa, Racovăţ, Redi-Cereşnovăţ, Regina Maria, Rubleniţa, Rubleniţa Nouă, Rudi, Ruslanovca, Schineni, Schinenii Noi, Slobozia-Cremene, Slobozia Nouă, Slobozia-Vărăncău, Sobari, Soloneţ, Stoicani, Şeptelici, Şolcani, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Tolocăneşti, Trifăuţi, Ţepilova, Valea, Vanţina, Vanţina Mică, Vasilcău, Vădeni, Vărăncău, Visoca, Voloave, Voloviţa. 

     Clădirea Judecătoriei Soroca  a fost construită în anul 1975 şi a servit drept sediu pentru Comitetul Raional al Partidului Cominiştilor din oraşul şi  raionul Soroca. O dată cu destrămarea  sistemului sovetic de guvernare acest edificiu a revenit instanţei de judecată Soroca.

     În baza  Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire  la reorganizarea instanțelor judecătorești  Judecătoriile Soroca și Florești au fuzionat formând Judecătoria Soroca.

     Astfel, la Judecătoria Soroca sediul central  activează 8 judecători, 8 asistenți judiciari și 8 grefieri. Personalul administrativ întrunește 16 unități.

     La Judecătoria Soroca sediul secundar Florești activează 6 judecători, 6   asistenți judiciari, grefieri și 6 specialiști din personalul administrativ.

    Instanţa de judecată Soroca examinează cauze civile (apărarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice); cauze penale; contravenţii administrative; ca instanţă de contecios administrativ - resoluţionarea în termen a cererilor; legalitatea  actelor administrative emise de APL şi de alte persoane care prestează servicii publice (drept privat).

     Din 26 februarie 2019  în baza Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii  nr.69/4  la Judecătoria Soroca este utilizată versiunea  PIGD 5.0.

    În anul 2013 a fost dată în exploatare  o anexă la clădirea instanţei, în care sunt amplasate  6 săli de  şedinţe de judecată moderne. A fost amenajată camera pentru audierea minorilor. 

    Toate birourile judecătorilor se află la nivelul doi al clădirii, unde accesul liber al cetăţenilor este îngrădit întru respectarea cerinţelor hotarîrii CSM nr.351/14 din anul 2007. 

    În instanţă  sînt instalate trei panouri  informative pentru public cu modele de cereri pentru justiţiabili în  materie civilă, contravenţională şi penală,   un ecran cu  afişarea graficului  electronic al şedinţelor de judecată. Pe uşile birourilor  sunt indicatoare  clare cu  numele judecătorilor, cu denumirea secţiilor şi serviciilor din cadrul instanţei de judecată, de asemenea sunt  semne de direcţionare  a cetăţenilor spre   Secţia de Evidenţă şi Documentare Procesuală, arhivă şi sălile  de şedinţe. Pe uşile sălilor  de şedinţe sunt instalate plăcuţe cu informaţia că şedinţele sunt înregistrate audio.
 

    Pentru  formarea  unei percepţii de  transparenţă  a actului de justiţie în holul Judecătoriei Soroca a fost instalată o boxă, lîngă care se află formulare, ce pot fi completate  de justiţiabilii, care   doresc  să-şi expună opiniile şi sugestiile vizavi de standardele de comunicare şi deservire a justiţiabililor în instanţa de judecată Soroca.

 

 PREŞEDINŢII            JUDECĂTORIEI       SOROCA 

 

1944  -  1946              -           ALEXANDRU BORISOV

1946  -  1948              -           ALEXEI KURKOV

1948  -  1955              -           MIHAIL MOREV

1955  -  1958              -           STEPAN GUZUN

1958  -  1962              -           VALERIU  MINEEV

1962  -  1970              -           LEONID   CERUŢA

1970  -  1976              -           VASILE DOBÎNDĂ

1976  -  1982              -           MIHAIL SIDOROV

1982  -  1985              -           IACOB GANEA

1985  -  1990              -           VASILE SOFICIUC

1990  -  1999              -           ALA SCURTU

1999  -  2001              -           ALEXANDRU TODIRAŞCU

2001  -  2011              -           ALEXANDRU NEGRU

2011  - 2018               -           MARCEL SOFICIUC

din  2018                   -           VADIM BELOUS