A A A

Audienţa cetăţenilor

Prin ordinul nr. 01 din 03 ianuarie 2022 s-a sabilit ca primirea cetăţenilor în audienţă de către  preşedintele Judecătoriei Soroca să se efectuieze :

          - la sediul Central - în fiecare care zi de vineri, în intervalul orelor 800 - 900;

          - la sediul Florești - în fiecare care zi de marți, în intervalul orelor 1100 - 1200.

Audienţa cetăţenilor  se va efectua referitor la problemele ce ţin de etica şi abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici şi personalului tehnic din Judecătoria Soroca în timpul exercitării atribuţiilor lor de serviciu.

Înscrierea prealabilă a cetățenilor pentru primire în audienţă se va efectua prin intermediul Șefului Serviciului de audiență și documentare procesuală a Judecătoriei Soroca - doamna Natalia Bradauţan, la numărul de telefon (230) 2-23-56.

În zilele și orele de primire stabilite, cetățenii pot fi primiți în audiență și fără înscrierea prealabilă.