A A A

Audienţa cetăţenilor

Prin ordinul nr.24 din 01 aprilie 2013 s-a sabilit ca   primirea cetăţenilor în audienţă de către  preşedintele Judecătoriei Soroca  să se efectueze în fiecare zi de luni între orele 8.30 -9.30.

 

Audienţa cetăţenilor  se efectuează referitor la problemele ce ţin de etica şi abaterile  disciplinare ale funcţionarilor publici şi  personalului tehnic al Judecătoriei Soroca în urma  exercitării atribuţiilor lor de serviciu.

 

Organizarea audienţei se pune în seama doamnei Nataliei Bradauţan, şef secţie evidenţă şi documentare procesuală (Cancelaria) la telefonul (230) 2-23-56.