A A A

Un nou funcționar public al Judecătoriei Soroca a depus jurământul de credință

12 Mai 2022 | 62

    La 10 mai 2022, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă, în corespundere cu prevederile Legii nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public debutant din cadrul Serviciului sistematizare, generalizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice - Paseșnic Diana a fost confirmată în funcția publică și a depus jurământul de credință, făgăduind solemn să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească conștiincios obligațiile ce îi revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

    În cadrul evenimentului, Președintele Judecătoriei Soroca a felicitat noul funcționar public, menționând că funcția publică reprezintă o misiune importantă în asigurarea realizării intereselor statului în raport cu cetățenii.

    Totodată, cu acest prilej, colectivul Judecătoriei Soroca îi dorește funcționarului public succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale.