A A A

Felicitare cu ziua juristului

18 Octombrie 2018 | 10

Stimaţi colegi!

 

Cu prilejul Zilei juristului , în numele Judecătoriei Soroca , dar și personal, adresez tuturor angajaților din această sferă un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

  Ne exprimăm tot respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptăţii.Examinând dosare, consultând coduri şi studiind doctrină, utilizând toate pârghiile disponibile,V-aţi angajat plenar în actul de înfăptuire a justiţiei - act interminabil, în care susţineţi zi de zi în faţa justiţiabilului examenul de capacitate în asigurarea  drepturior  şi libertăţilor lui  fundamentale.

  Vă dorim ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate.Dumneavoastră sunteți reprezentanţii statului care se află pe prima linie în procesul de interacţiune cu cetăţenii ţării. Sunteți cei care prin profesionalism, competență și eforturi contribuiți la asigurarea unor servicii de calitate în interesul cetățenilor.

  Cu aceste gînduri, transmit tuturor angajaţilor din instanţele republicii cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizează  zi de zi. Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională, multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire,  linişte şi căldură în suflet.

 

 

Cu profund respect,

 președintele interimar al Judecătoriei Soroca

 Vadim BELOUS