A A A

Comunicat informativ, ședință interactivă cu studenții de la Specialitatea Jurisprudență a Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca.

27 Octombrie 2020 | 69

 

 

Ședință interactivă cu studenții de la Specialitatea Jurisprudență a Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca

 

Comunicat informativ

     În contextul marcării Zilei Juristului și a Zilei Europene a Justiției Civile, Judecătoria Soroca a organizat la data de 22 octombrie 2020 Ziua Ușilor Deschise. Evenimentul s-a desfășurat în acest an într-un mod netradițional, avînd în vedere situația pandemică.

     Cu acest prilej, Judecătoria Soroca prin intermediul șefului Serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare și relații cu publicul a organizat o ședință interactivă cu studenții de la Specialitatea Jurisprudență a Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca.

     În cadrul întîlnirii a fost prezentat un discurs informativ despre Judecătoria Soroca cu referire la sediile instanței, competența materială, competența teritorială, structura-organizatorică. Un alt aspect discutat a fost cu referire la regulile de conduită în instanța de judecată și nemijlocit în sala de ședință, s-a pus accentul pe caracterul solemn cu care se desfășoară o ședință de judecată. Prezentarea a continuat cu un îndrumar despre ordinea evenimentelor ce se desfășoară într-un proces judiciar. Studenții au fost interesați de cele relatate și au provocat reprezentantul Judecătoriei la diverse întrebări legate de activitatea Judecătoriei, dar și de specificul funcției de grefier și asistent judiciar. În continuare, a fost organizată o excursie virtuală pe web-siteul instanței de judecată, cu accesarea fiecărui compartiment al paginii. Studenții au fost impresionați că accesînd siteul pot afla diverse informații despre dosarele aflate pe rolul instanței sau despre soarta cererilor depuse în instanță.

     La final, studenții au fost supuși unui test al termenilor juridici expuși în cadrul ședinței. Fiecare din ei a notat noțiunile auzite pentru prima dată,  după care, explicarea lor a fost efectuată de către funcționarul Judecătoriei cu implicarea studenților care considerau că le cunosc.

     Studenții au comunicat că informațiile aflate la ședința respectivă vor contribui la dezvoltarea lor personală și au devenit mai motivați în îmbrățișarea unei profesiei juridice.