A A A

Comunicat de presă

17 Mai 2024 | 108
     În urma informațiilor apărute în spațiul public, ce vizează condamnarea unui bărbat pentru violență în familie, Judecătoria Soroca vine cu următoarele precizări:
     Judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.
     La 08 mai 2024, Judecătoria Soroca, sediul Florești a pronunțat sentința de condamnare în cauza penală deferită justiției în baza art.2011 alin.(1) lit.a) Cod penal,  în limita învinuirii formulate de acuzatorul de stat.
     Precizăm, că în cadrul cercetării judecătorești, partea acuzării nu a solicitat modificarea învinuirii. În consecință, reieșind din norma legală, circumstanțele comiterii infracțiunii, caracteristica inculpatului, instanța a stabilit pedeapsa sub formă de 135 ore muncă neremunerată în folosul comunității care este în limitele sancțiunii prevăzute de Codul penal pentru asemenea fapte.
 
     Pentru o viziune mai clară a cazului dat, sentința motivată poate fi accesată pe pagina web a Judecătoriei Soroca, compartimentul Hotărâri:
     https://jsr.instante.justice.md/ro/court-decisions-page.
     La moment, sentința judecătorească nu este una definitivă și poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară.
     În acest context, îndemnăm instituțiile mass-media, ca înainte de difuzarea informațiilor cu caracter judiciar să se informeze sub toate aspectele, să nu ducă în eroare opinia publică, să asigure respectul datorat independenței justiției și autorității hotărârilor judecătorești, întrucât numai respectând aceste valori se pot asigura ordinea de drept, echilibrul social, statul de drept și supremația legii.
     În temeiul legal, jurnaliștii precum și judecătorii sunt obligați să respecte standardele de etică.
     Din punct de vedere al eticii judiciare, judecătorii trebuie să se abțină de comentarii care ar putea sugera prejudecăți sau păreri personale pentru a evita influența deciziilor în cazuri aflate în desfășurare.
     În esență, abținerea de la comentarii este importantă pentru menținerea integrității și credibilității sistemului judiciar.
     Afirmăm, că violența în orice formă este condamnabilă, în special cea domestică/familiară, dar în același timp instanțele judecătorești la înfăptuirea actului de justiție trebuie și sunt obligate să respecte principiile de drept și normele legale, astfel, nu vor tolera sub nici o formă promovarea justiției colective și televizate.
    
     Ex. Secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice