A A A

ANUNŢ - lista candidaților admiși la concurs (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefier

12 Noiembrie 2015 | 4
Judecătoria Soroca
COMISIA DE CONCURS
 
ANUNŢ
Lista candidaților admiși la concurs (proba scrisă) pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de grefier din cadru Judecătoriei Soroca
 
     În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, membrii comisiei de concurs, în cadrul ședinței din 11 noiembrie 2015 au examinata dosarele depuse de candidații.
     În urma examinării documentelor, s-a stabilit admiterea la concurs (proba scrisă) a următorilor candidați:
  • Tincu Maria
  • Chiroșca Anna
  • Drăgălin Cristina
  • Cristal Liliana
Proba scrisă va avea loc la data de 18 noiembrie 2015, ora 1430, pe adresa or.Soroca, str.Independenței 62, et.1, sala de ședințe nr.1.