A A A

ÎNTÎLNIRE EFICIENTĂ DE LUCRU

23 Aprilie 2018 | 5

 Recent   la inițiativa  șefului Biroului de Probațiune Soroca  dl Profir Valuță   în incinta Judecătoriei Soroca a avut loc o întâlnire comună de lucru a reprezentanților  acestei subdiviziuni cu vicepreședintele  instanței de judecată Soroca dl Vadim Belous.

 În cadrul  ședinței au fost abordate  probleme ce țin de  punerea în executare a  hotărârilor judecătorești  în conformitate cu art. 87 alin.(2) CP RM, art. 90 CP ș.a.  Totodată  reprezentanții Biroului de Probațiune au menționat și dificultățile pe care le întâmpină în procesul  punerii în executare a pedepselor complementare  și au solicitat sprijin și asistență din partea  judecătorilor.

 În acest context, urmărind scopul  aplicării  corecte a legislației naționale,  vicepreședintele  Judecătoriei Soroca dl Badim Belous a desfășurat explicit subiectul  executării  pedepselor în conformitate cu actul legislativ prin prisma  art. 87 CP  și 90 CP.  De  asemenea  a fost pus accentul și asupra  termenului  curgerii pedepsei complementare – privarea de dreptul  de a  exercita anumite funcții în cazul în care  pedeapsa principală este privarea de libertate.

 Au fost discutate de asemenea și   mecanismul  punerii în executare  a pedepselor, interacțiunea  dintre organele de executare, precum și interpretarea corectă a prevederilor art.184 alin.(2) Cod de Executare  și art. 65 alin.(4) Cod Penal  cu referire la termenul de calculare și la procedura de executare a pedepsei  complementare.